پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
سوال :
کدسوال :
 • کد سوال :  
 • 11101  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1390-12-15  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1390-12-15  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 29  
 •  موضوع :
  احكام و شرائط ازدواج
   سوال :
  همسرم بستری است و میخواهم در این مدت برای نگهداری از اطفال خواهر زنم را صیغه کنم و دوباره به همسرم رجوع نمایم. آیا امکان پذیر است ؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: در صورت اجرای طلاق تا پایان عده نمی توانید با خواهر زن خود عقد جاری نمائید ضمن اینکه اگر بخواهید بعد از عده رجوع نمائید عقد جدید با مهر جدید باید جاری گردد.
 • کد سوال :  
 • 10922  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1390-11-30  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1390-11-30  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 29  
 •  موضوع :
  احكام و شرائط ازدواج
   سوال :
  اگر خانمی قبلا ازدواج دائم کرده و بعد از مدتی طلاق گرفته است اما باکره مانده است آیا برای عقد موقت به اذن پدر نیاز دارد ؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: در فرض مذکور اذن پدر ساقط نمیشود.
 • کد سوال :  
 • 9734  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1390-07-02  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1390-07-02  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 29  
 •  موضوع :
  احكام و شرائط ازدواج
   سوال :
  آیا می توان زنی را تلفنی به عقد خود در آورد ؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: آری با رعایت سائر شرایط صحیح است.
 • کد سوال :  
 • 9730  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1390-07-02  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1390-07-02  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 29  
 •  موضوع :
  احكام و شرائط ازدواج
   سوال :
  آيا نكاح مسلم با غير مسلمه بصورت دائم صحيح و شرعي مي باشد ؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: نکاح دائم صحیح نیست .
 • کد سوال :  
 • 9650  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1390-06-27  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1390-06-27  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 52  
 •  موضوع :
  احكام و شرائط ازدواج
   سوال :
  ایا ازدواج موقت با دختر باکره ای که پدر و جد پدری ندارد با اذن خودش جایز است ؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: اگر پدر و جد پدری غائب باشنداجازه پدر و جد لازم نیست .
 • کد سوال :  
 • 9574  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1390-06-19  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1390-06-19  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 29  
 •  موضوع :
  احكام و شرائط ازدواج
   سوال :
  بنده با دخترخانمی دردانشگاه آشنا شدم.پس از دوستی وحین مراودت تمایل خودرابرای ازدواج مطرح کردم.اما ایشان رسوا ساختند که به دین مسیح ع هستند.خلاصه بخاطر من به دین اسلام گرویدندودیگر تمایلی به دین قبلی شان مطرح ننمودند.اما مادر وخاندانش بر دین خودشان استوارند.امر بفرمایید که چگونه میتوان با این دختر ازدواج نمود وآیا صحیح است ؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: اگر واقعا مسلمان شده است ازدواج دائم با او اشکال ندارد و اما اگر مسلمان نشده است ازدواج موقت جایز و صحیح است اما ازدواج دائم صحیح نیست.
 • کد سوال :  
 • 9426  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1390-06-05  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1390-06-05  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 29  
 •  موضوع :
  احكام و شرائط ازدواج
   سوال :
  درصورت عقد موقت ،وشروع عقد دائم چه كار هاي بايد انجام داد ؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: لازم است که زوج وقت باقی مانده عقد موقت را ببخشد سپس عقد دائم جاری شود.
 • کد سوال :  
 • 8570  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1390-03-18  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1390-03-18  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 29  
 •  موضوع :
  احكام و شرائط ازدواج
   سوال :
  اگر با دختری که بالغ شده است از مقعد رابطه داشته باشیم ، ایا آن دختر برای ازواج با من حرام می شود؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: رابطه و عمل شما حرام ولی او بر شما حرام نمی شود.
 • کد سوال :  
 • 8560  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1390-03-18  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1390-03-18  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 29  
 •  موضوع :
  احكام و شرائط ازدواج
   سوال :
  اگر زوجه مدعي گردد قبل از عقد ازدواج دائم في مابين خود و زوج از باب محرم شدن جهت فراهم نمودن مقدمات ازدواج صيغه محرميت دائم خوانده اند چنين صيغه اي در شرع مورد قبول است؟تفاوت صيغه محرميت با عقد ازدواج دائم در چيست و چه آثاري دارد؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: آری همان صیغه عقد ازدواج می باشد که اگر بصورت دائم و بدون بیان وقت معین باشد عقد ازدواج و نکاح بصورت دائم خواهد بود و چنانچه با ذکر وقت محدود و معینی باشد ازدواج موقت خواهد شد.
 • کد سوال :  
 • 8512  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1390-03-16  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1390-03-16  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 29  
 •  موضوع :
  احكام و شرائط ازدواج
   سوال :
  زنی در چندین نبوت به عقدموقت مردی در می آید که پس از پایان زمان عقد آخر ارتباط زناشویی قطع نمی شود و چند روز بعد از آخرین دخول بعنوان دختر باکره به عقد دائم مرد دیگری در می آید. 1- آیااین زن عده داشته ؟ 2- آیا عقد دائم اشکال دارد؟ 3- آیازن که باکره نیست ودرصیغه دوشیزه خوانده میشود عقداشکال دارد؟ 4- آیا برگردن مرد اول تکلیفی جهت اطلاع دادن وجوددارد؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: ج1- در فرض سئوال ارتباط با زن یادشده پس از پایان عقد موقت حرام بوده و همبستری باو زنا بوده و عده ندارد. ج2- عقد دائم او با مرد دیگر اشکالی ندارد. ج3- زن را باکره خواندن دروغ است ولی به صحت عقد اشکالی وارد نمی نماید ولی چنانچه مرد دیگر مطلع شود که او باکره نیست فقط مهر المثل زن بیوه پس از دخول ثابت می شود. ج4- تکلیفی از جهت اطلاع رساندن بگردن مرد اول نمی باشد.
  • تعداد رکورد ها : 30

   
   
   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com