پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • باروري پس از مرگ زوجين  
 • 1393-12-09 21:10:30  
 • تعداد بازدید : 107   
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 • کد سوال :  17950  
  تاریخ پرسش :1393-12-06  
  تاریخ پاسخ :1393-12-06  

  موضوع : باروری پس از مرگ زوجین

  سوال :
  سوال اول: نطفۀ مرد تا 36 ساعت پس از مرگ از نظر علمى داراى حيات بوده و قابل استحصال است. آیا اخذ آن پس از مرگ برای باروری با تخمک همسر جایز است؟ اگر این امر ملازم با لمس و نظر اندام جنسی میت باشد، در این صورت حکم قضیه چگونه است؟ آیا مماثل بودن و نبودن پزشک حکم را متفاوت می کند؟

  سوال دوم: اگر اسپرم در بانک مخصوص نگهداری شود و زن بخواهد پس از مرگ شوهر، با اسپرم منجمد بارور شود، با توجه به اینکه فرزند متولد شده از نعمت پدر محروم می گردد (این باروری در حقیقت منجر به تولد یک فرزندِ بدون پدر به طور خود خواسته می شود) آیا این باروری را بازهم جایز می دانید؟ به فرض جواز بفرمایید:

  الف- آیا اذن و وصیت فرد برای این باروری مؤثر است؟

  ب- این باروری تا چه زمانی جایز است؟ آیا پس از انقضای عده وفات جایز است؟ در صورت ازدواج زن، حکم قضیه چگونه خواهد بود؟ آیا اذن شوهر زن لازم است؟

  ج- نسب فرزند چگونه است؟ (آیا به پدر متوفای خود ملحق می شود؟) و آیا از او ارث می برد؟ اگر بله, بفرمایید در صورتی که این باروری پس از تقسیم ارث صورت گیرد, ارث فرزند چه می شود؟

  سوال سوم: آیا فرد می تواند وصیت کند پس از مرگ از گامت وی جهت بارور نمودن همسرش، استفاده شود؟ در حقیقت آیا وصیت به باروری پس از مرگ نافذ است؟ سوال چهارم: آیا اسپرم و تخمک مال محسوب می شوند و قابل خرید و فروش هستند؟ در صورتی که در مراکز باروری منجمد شده باشد، با فوت صاحب آن، آیا به ورثه انتقال می یابند؟

  پاسخ :
  بسمه تعالی؛ 1- آری جائز است و مماثل بودن پزشک لازم است و لازم است از نظر لمس آلت تناسلی اجتناب شود.

  2- آری

  الف- پس از فوت موثر نیست.

  ب- جائز است با اذن شوهر

  ج- ملحق به پدر متوفی می شود و از او ارث نمی برد چون هنگام پدر بصورت حمل وجود نداشته.

  3- آری

  4- چنانچه عرفا مالیت داشته باشد و عقلا برای آن ارزش مالی قرار دهند به ورثه منتقل می شود.

  بخش استفتاء – دفتر آیت الله العظمی شاهرودی دام ظله/ http://shahroudi.com

   

   
   
   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com