پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
Saturday 15 August 2020 - السبت 23 ذو الحجة 1441 - شنبه 25 5 1399
 
 
 
 • Hz. Ali (a.s)'ın Sabırla İlgili Sözleri   
 • 2010.06.14 21:40:50  
 • CountVisit : 44539   
 • Sendtofriend
 •  
 •  
 • "Sabır, ölçüdür."
  "Sabır, savunma aracıdır."
  "Sabır, zaferdir ve sabırsızlık ise tehlikelidir."
  "Sabır, tatsız olaylarla savaşır."
  "Sabır, imanın başıdır."
  "Sabır, fakirliğin kalkanıdır."
  "Sabır, yakinin meyvesidir."
  "Sabır, faciayı kolaylaştırır."
  "Sabır, belayı azaltır."
  "Sabır, imanın meyvesidir."
  "Sabır, bela (ile savaşmak) için hazırlanmış güçtür."
  "Sabır, zaferin kefilidir."
  "Sabır, yardımın başıdır."
  "Sabır, belayı defeder."
  "Sabır, düşmanları yere serer."
  "Sabır, zararı en iyi def edendir."
  "Sabır, fakirliğin gücüdür."
  "Sabır, her işin yardımcısıdır."
  "Sabır, en üstün teçhizattır."
  "Sabır, en güçlü elbisedir."
  "Sabır, yıkılmayan bir binektir."
  "Sabır, zaman karşısında en iyi yardımcıdır."
  "Sabır, müminin en hayırlı ordusudur."
  "İbadetin evveli sabırla kurtuluşu beklemektir."
  "Musibetler karşısında sabr etmek insanı fırsatlar elde etmeye sevk eder."
  "İman belalarda sabır ve genişlikte şükürdür."
  "Sabır musibet miktarınca iner."
  "Musibetlere sabr etmek en üstün bağıştır."
  "Musibete karşı sabretmek azarlayan kimsenin keskinliğini köreltir."
  "Sabır sağlamlığın gereklerinin başıdır."
  "Musibetlere karşı sabretmek sevabı büyütür."
  "Sabır, iki zaferden biridir."
  "Musibetlere karşı sabr etmek insanı yüce mertebelere ulaştırır."
  "Allah’a itaat hususunda sabır itaatsizliği karşısında sabırdan daha kolaydır."
  "Belalara karşı sabretmek genişlikte afiyet içinde olmaktan daha üstündür."
  "Sabır en üstün huydur. İlim en şerefli süs ve bağıştır."
  "İman, ihlas, yakin, sakınma, kaderin getirdiklerine karşı sabır ve hoşnutluk içinde olmaktır."
  "Sabır insanın kendisine ulaşan musibete karşı tahammül etmesi ve kendisini kızdıran şeye karşı öfkesini dindirmesidir."
  "Sabır iki çeşittir: Hoşlanmadığın şeye karşı sabr etmek ve sevdiğin şeye karşı sabr etmek"
  "Sabır imanın en güzel elbisesi ve insanın en şerefli hasletidir."
  "Şehvetler karşısında sabr etmek iffet, gazab hususunda sabr etmek yiğitlik ve musibetler karşısında sabr etmek ise sakınmadır.""Sabır iki çeşittir: Bela karşısında sabr etmek iyi ve güzeldir. Ondan da güzeli haramlar karşısında sabr etmektir."
  "Dert ve sıkıntılara karşı sabretmek insanın fırsatlar elde etmesine sebep olur."
  "Sabr et ki zafere erişesin."
  "Sabr et ki hedefine nail olasın."
  "Zamanın gözüne döktüğü çerçöpe karşı sabr et. Aksi takdirde ebeden hoşnut olamazsın."
  "Belalar karşısında sabırsızlık yerine sabırla meşgul ol."
  "Mecburen sevabına ihtiyaç duyduğun amel hususunda sabr et ve cezası karşısında sabr edemeyeceğin amel hususunda tahammül et."
  "Sana inen üzüntüleri büyük bir sabır ve güzel bir yakin ile kendinden uzaklaştır."
  "Sabırlı ol. Şüphesiz ki sabır tatlı bir akıbet ve uğurlu bir sondur."
  "Yerinizde oturun ve belalara karşı sabredin. Heva ve hevese kapılarak dil ve ellerinizi hareket ettirmeyin."
  "Sabırlı olun, şüphesiz sabır imanın sonu ve işlerin ölçüsüdür."
  "En üstün sabır sabretmeye çalışmaktır."
  "Musibetler için en güçlü teçhizat sabırdır."
  "En üstün sabır musibetlerin acılığı karşısında sabretmektir."
  "En üstün sabır sevdiği karşısında sabretmektir."
  "En üstün teçhizat şiddetlere karşı sabretmektir."
  "Şüphesiz akıbet açısından işlerin en övülmüşü sabretmektir."
  "Sabır güzeldir, ancak senin için değil. Sabırsızlık kötüdür, fakat senin için olan müstesna. Senin musibetine uğramanın üzüntüsü oldukça büyüktür."
  "Şüphesiz mihnetlerin hedefleri vardır ve hedeflerinin de bir sonu vardır. Sonlarına ulaşıncaya kadar sabrediniz. Bu yüzden zaman geçmeden hareket etmek mihneti arttırır."
  "Eğer Allah sizleri bir musibete düçar kıldıysa o halde sabredin."
  "Sabrederseniz her musibet için Allah’ın bir halefi vardır. (o musibeti telafi eder.)"
  "Eğer sabredersen kalemin sana yazdıkları cari olur ve sen mükafatını görürsün. Ama eğer sabırsızlık gösterirsen yine kalemin sana yazdıkları cari olur ve sen günahkar sayılırsın."
  "Eğer sabredersen sabırla iyilerin derecesini elde edersin. Eğer sabırsızlık edersen, sabırsızlığın seni ateşin azabına sokar."
  "Hürlerin sabrettiği gibi sabredersen (ne ala!) Aksi takdirde cahiller gibi kendini unutkanlığa vurmuş olursun."
  "Yüce insanlar gibi sabredersen (pek ala!) aksi takdirde hayvanlar gibi kendini gaflete vur."
  "Şüphesiz sen sevdiğin şeyler karşısında sabr etmedikçe Rabbinden sevdiğin şeylere ulaşamazsın."
  "Belaya düştüğünde sabret."
  "Mihnetler karşısında sabredince keskinliğini köreltmiş olursun."
  "Sana mihnetler gelince karşısında otur. (sabret) Şüphesiz karşısında kıyam etmen (sabırsızlık göstermen) mihneti arttırır."
  "Sabırla mihnet hafifler."
  "Sabırla işlerin yüceliğine ulaşılır."
  "Sabredince kendini başarı ve zaferle müjdele."
  "Sabır ve yakin elbisesini giyin. Şüphesiz bunlar genişlik ve zorluk anında güzel bir teçhizattır."
  "Hüzünleri yudumla şüphesiz ki ben akıbet ve sonuç açısından hüzünden daha tatlı ve lezzetli bir yudum görmedim."
  "Hilmin acısını yudumla. Şüphesiz ki bu hikmetin başı ve ilmin meyvesidir."
  "Sabrın sevabı musibetin acısını yok eder.""Musibetin sevabı, musibete sabır miktarıncadır."
  "Sabrın sevabı en yüce sevaptır."
  "Farzları eda etme hususunda sabrederek Allah’a itaatte ve nafileler ile görevlerini yerine getirme hususunda çaba göstermede nefsini tecrübe et/dene."
  "Sabrın güzelliği zaferin doğuşudur.""Sabrın güzelliği her işin doğuşudur."
  "Sabrın güzelliği her işin yardımcısıdır."
  "Zaferin tatlılığı, sabrın acılığını yok eder."
  "Sabrın devamı, zafer ve yardımın başıdır."
  "Sabrı hayatının bineği, takvayı vefatının azığı edinen kimseye Allah rahmet etsin."
  "İmanın başı sabırdır."
  "Dinin süsü sabır ve hoşnutluktur."
  "Musibete sabretmen belayı hafifletir ve sevabı çoğaltır."
  "Hüzünleri yudumlamadaki sabrın, seni fırsatlara üstün kılar."
  "Sabırsızlığa karşı sabırla muhalefet edin."
  "Sabrı kurtuluşunun bineği ve takvayı vefatının azığı edinen kimseye ne mutlu!"
  "Uzun süre sabretmek iyilerin ahlakındandır."
  "Darlık ve bela halinde sabret."
  "Sabır ve tahammül göster. Şüphesiz sabır ve tahammül gösteren kimseye sıkıntılar kolay gelir."
  "Sabırlı ol, şüphesiz sabır sağlam bir kale ve yakin sahiplerinin ibadetidir."
  "Sabırlı ol, şüphesiz akıllı insanlar sabra tutunur ve cahil insanlar da ona döner."
  "Sabırdan ayrılma, şüphesiz uzak görüşlü kimse sabra sarılır ve sabırsız insan sonunda ona döner."
  "Büyük insanların sabrı, ilk zorluğun ulaştığı andır. (Sonradan alışır ve sabredilecek bir durum olarak görmezler)."
  "Zafer sabırdadır."
  "Bazen sabır az bulunur."
  "Sabredip de (işine) malik olmayan kimse azdır."
  "Sabredip de güçlü olmayan kimse azdır."
  "Sabredip de zafere erişmeyen kimse azdır."
  "Nice kapalı şeyler sabırla açılır."
  "Nice mümin kimseyi sabrı ve hüsn-ü zannı zafere eriştirmiştir."
  "İşin acılığı esnasında tatlı sabret."
  "Yardımın kefili sabırdır."
  "Her musibet gören insanın bir sabrı vardır."
  "Sabır yudumlanmadıkça sebep hasıl olmaz."
  "Sabırdan yardım dileyen kimse yardımı kaybetmez."
  "Sabırla birlikte musibet olmaz."
  "Sabırdan; akıbet açısından daha çok övülen, sonuç açısından daha lezzetli kötü edebi def etme açısından daha etkili ve bir şeyi derk açısından daha çok yardımcı bir şey yoktur."
  "Sabırla yardım alan kimse yardımı kaybetmez."
  "Sabreden kimse zafere erişir."
  "Sabreden kimse hedefine ulaşır."
  "Sabırdan yardım dileyen kimseye, sabır yardım eder."
  "Sabreden kimseye musibeti küçük gelir."
  "Sabreden kimseye mihneti hafif gelir."
  "Hüzünleri yudumlayan kimse fırsatlara ulaşır."
  "Sabrın kurtuluşa erdiremediği kimseyi sabırsızlık helak eder."
  "Musibete sabreden kimse musibet görmemiş kimse gibidir."
  "Akıbeti gözetleyen kimse sabreder."
  "Eziyetin acılığına sabreden kimse takvanın doğruluğunu açığa çıkarmış olur."
  "Sabır kalkanını zırh edinen kimseye musibetler kolaylaşır."
  "Uzun eziyete sabreden kimse takva doğruluğunu açığa çıkarmış olur."
  "Münezzeh olan Allah’ın belasına sabreden kimse Allah’ın hakkını eda etmiş, cezasından sakınmış ve sevabını ümit etmiş olur."
  "Sabreden kimse nefsini saygın kılmış, zafer elde etmiş ve münezzeh olan Allah’a itaat etmiştir."
  "Çabasına sabretmeyen kimse iflasa sabreder."
  "Peş peşe üzerine zamanın musibetleri inen kimse, sabrın faziletini elde eder."
  "Sabır ve kanaat elbisesini giyinen kimse aziz ve yüce olur."
  "Allah’a itaat ve günahlar karşısında sabreden kimse çok sabırlı mücahittir."
  "Sakınma acısına sabretmeyen kimsenin hastalığı uzun sürer."
  "Uzun süre sabredenin göğsü daralır."
  "Zafer bineğini rahvan kılan kimse zafere erişir."
  "Musibetlere sabretmek imanın hazinelerindendir."
  "Musibetlere sabretmek en üstün uzak görüşlülüktür."
  "Belaya sabretmek güzel ahlakın alametlerindendir."
  "Sabreden kimse musibet görmemiştir."
  "Sabırdan ayrılmayan kimse helak olmaz."
  "Sabır sevabı gibi bir sevab (kimseye) hasıl olmaz."
  "Sabrettiğin şey, lezzet aldığın şeyden daha hayırlıdır."
  "Uzak görüşlülük sabırla güçlenir."
  "Sabrın acılığı zafer meyvesini verir."
  "Sabrın acılığı zaferin tatlılığı giderir."
  "Zaferin anahtarı, sabırdır."
  "Sabır güzel bir destektir."
  "Belalara sabretmek güzel bir yardımcıdır."
  "Sabır ve yakin elbisesini zırh edinen kimse hidayete erişmiştir."
  "Sabır gibi bir iman yoktur."
  "Sabırla birlikte bir sürçme yoktur."
  "Tatsızlıklar sadece sabırla defedilir."
  "Sabırdan daha üstün bir yardımcı yoktur."
  "Sadece dünya belasına sabreden kimse ahiret nimetiyle nimetlenmiştir."
  "Çok sabırlı insan her ne kadar zaman uzasa da zaferi yitirmez."
  "Sabır sadece muhalifin sevdiği şeye sabretmekle hasıl olur."
  "Sabrı olmayanın zaferi de olmaz."
  "Çok sabırlı insanların işi, isteklerin sonuna ve hedefine ulaşmaya varır."
  (Gurer'ul-Hikem'den naklen)
  _________________
  Şehadet hayatın özüdür; nitekim şehadetin tümü hayattır, şehadette ölüm diye bir şey yoktur.
   
  Başa dön       
   
   
   
  MÜCAHİD

   

   
  Moderatör
  Kullanıcı Offline
  Kayıt: 22 Oca 2007
  Mesajlar: 1094
   
   Tarih: Pts May 07, 2007 5:28 pm    Mesaj konusu:    

  --------------------------------------------------------------------------------

   
  FirstName :
  LastName :
  E-Mail :
   
  OpinionText :
  AvrRate :
  %0
  CountRate :
  0
  Rating :
   
   

  Address: The Al-ul-Mortaza Religious Communication Center, Opposite of Holy Shrine, Qom, IRAN
  Phone:+98251-7730490 - 7744327 , Fax: +98251-7741170
  E-Mail: info@shahroudi.net