پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
Monday 06 April 2020 - الإثنين 12 شعبان 1441 - دوشنبه 18 1 1399
 
 
 
 
 
 
 
 
 • آيه (همّ بها) و عصمت يوسف  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •  سوال 15:
  آيا با توجه به عبارت (و همّ بها) در آيه (و لقد همّت به وهمّ بها)(يوسف : 24)« همانا ( زليخا ) قصد او ( يوسف ) كرد و ( يوسف ) قصد او ( زليخا ) كرد » ، مى توان گفت كه احساسات حضرت يوسف(عليه السلام)به علت ضعف نفس انسانى ، نسبت به زيبايى و درخواست زليخا تحريك شد ، اما لطف و برهان پروردگارش يارى و نجاتش داد ؟

  جواب : معناى آيه ، اين نيست كه حضرت يوسف(عليه السلام) ، به زليخا توجه فسانى و اهتمامى آلوده داشته است تا لطف خداوند ، او را از گناه برهاند . در ادامه همين آيه مى خوانيم : (كذلك لنصرف عنه السوء و الفحشاء إنّه من عبادنا المخلصين)(يوسف : 24) « ولى ما بدى و زشتى را از او برگردانيم ، همانا او از بندگان معصوم و پاك ما است » ، همچنين گفته زليخا كه (و لقد راودته عن نفسه فاستعصم)(يوسف : 32) « من از او تقاضاى مراوده كردم و او عصمت ورزيد » و سخن زنان مصرى كه (ما علمنا عليه من سوء) (يوسف : 51) « ما هيچ بدى از او ( يوسف ) نديديم » ، گواه بر اين مطلب است . بنابراين تعبير آيه اين گونه است كه اگر نبود عصمتى كه خداوند در يوسف (عليه السلام)نهاده بود ، او هم مانند هر انسان عادى ديگرى ، در آن موقعيت .فريبنده و وسوسه انگيز ، به آن زن تمايل نشان مى داد.

  «بعضى از تفاسير (همّ بها) را اين گونه تعبير كرده اند كه در برابر دعوت مصرانه زليخا به گناه ، يوسف اهتمام به قتل او نمود « وهمّ بقتلها.

  مترجم گويد : در آيه 51 ، در سخن زليخا ، سه گواه روشن بر پاكى يوسف(عليه السلام) آمده است.

    ـ  اكنون حق آشكار شد.

    ـ  من خودم با او قصد مراوده داشتم.

    ـ  و او  ـ  يوسف  ـ  البته از راستگويان است.

  در تفسير شريف مجمع البيان طبرسى(رحمه الله) ، در تاويل « هم بها » وجوهى بيان شده است ، از آن جمله : « و ممكن است ، اهتمام يوسف به زليخا را ، به اقدامى غير قبيح ، برگردانيم ، مثلا بگوئيم يوسف ، زليخا را از خود دور كرد ، يا به اين قصد ، او را زد » همچنين مرحوم طبرسى در معناى « برهان رب » پنج وجه ، ذكر كرده است .(مجمع البيان ، ج 3 ، چاپ ناصرخسرو ، ص 342 . همچنين ، تفسير صافى ، فيض كاشانى ، ج 3 ، ص 13 ، چاپ بيروت)
   
   

   
   
   
   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com