پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
Monday 06 April 2020 - الإثنين 12 شعبان 1441 - دوشنبه 18 1 1399
 
 
 
 
 
 
 
 
 • علم غيب داشتن پيامبر و ائمه (عليهم السلام)   
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 • سوال 41:
  رأى شارع مقدس درباره اين باور چيست ؟

  « ظاهر آيات قرآنى ، وجود علم ذاتى براى پيامبر و معصومين ، حتى به شكل تبعيت را نفى مى كند . به اين معنا كه ، خداوند ، با قدرتش در ذات پيامبر ، علم غيب را قرار داده باشد ، آن گونه كه ساير ملكات را به وى عطا فرمود ، بلكه مراد از علم غيب داشتن پيامبر ، همان مفردات و موارد خاص علم غيب است كه مورد نياز پيامبر بوده و از ناحيه وحى به او اعطاء مى شده است .


  جواب : ظاهر آيات اين است كه علم غيب ، مختص به خداى تبارك و تعالى است . اما براى هر رسول و امامى كه خدا رضايت دهد ، اين علم را ظاهر مى كند . پس همان گونه كه خداوند ، بالذات ، عالم غيب است ، پيامبر و ائمه ، بالعرض ، از غيب آگاه مى شوند . اين كه آيا همه علوم غيب را مى دانند ، ثابت نشده است ، بلكه عكس اين مطلب ، فهميده مى شود ، زيرا از روايات ، اين گونه برمى آيد كه خداوند ، برخى از اين علوم را مخصوص خود قرار داده و احدى را از آن آگاه نمى كند .

  اما از آنجا كه ، پيامبر و ائمه ، اشرف مخلوقاتند به خاطر اين فضيلت و مقام والايشان ، خداوند اكثر علوم غيبى را در اختيار ايشان گذاشته است : (قل كفى بالله شهيداً بينى و بينكم و من عنده علم الكتاب)(رعد : 43)« بگو ، بين من و شما ، شهادت خدا و آن كسى كه علم كتاب الهى نزد اوست ، كافى است » .

  مراد از « آن كس كه علم كتاب نزد اوست » ، طبق تفاسير صحيح كه روايات متضافر ، مؤيد آنهاست ، حضرت اميرالمؤمنين(عليه السلام)است . عظمت ايشان و گستره علمش ، آنگاه نمايان تر مى شود كه با آصف بن برخيا مقايسه شود . آصف كه فقط بهره اى از علم الكتاب برده بود ، توانست كار شگفت احضار تخت بلقيس به محضر حضرت سليمان را انجام دهد . در حالى كه اميرالمؤمنين(عليه السلام) به تعبير اين آيه ، همه علم الكتاب را داراست . علم غيب ائمه ، محدود به مورد حاجت يا ابتلاء نيست . چگونه مى تواند محدود باشد ، آنگاه كه اميرالمؤمنين(عليه السلام) در حضور افراد اعلام مى دارد : « سلونى قبل ان تفقدونى » هرچه مى خواهيد از من بپرسيد ، قبل از آن كه فرصت حضور مرا از دست بدهيد . آيا اين ، بر دانش بيكرانش كه از جوشش نمى ايستد ، دلالت نمى كند ؟

   
   
   

   
   
   
   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com