پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
Saturday 22 February 2020 - السبت 27 جمادى الثانية 1441 - شنبه 3 12 1398
 
 
 
 
 
 
 
 
 • شيخيه  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •  سوال 69:
  نظر شريف شما درباره شيخ احمد احسائى چيست ؟

  جواب : سخنـان احسـائى پريشـان و انحـراف برانگيز است . مى گويد : معـاد بازگشـت روح بـه جسـم هورقليايى اسـت ، نـه بـه اين جسـم طبيـعى . منـظورش از هورقليـايى ، چيـزى اسـت كه پيش از بـدن مثالى بـرزخى بـوده است . اگـر ايـن مطـلب تـأويل نشود ، مخـالف مسـئله ثابت و يقينى معاد است . آن چه از كتاب و سنت برمى آيد اين است كه معاد با همين بدن طبيعى رخ مى دهد . عذاب و ثواب بر همين جسم طبيعى وارد مى شود ، نه بر چيزى ديگر . مانند اين حرف هاى قابل تأويل در سخنانش زياد است . در عدم پايدارى دينى اش همين بس كه روش و مسلك او زيربناى اصلى عقايد « شيخيه » و « بابيه » شده است .

  از شاگردان او سيد كاظم رشتى ، استاد « محمد على باب » ، پايه گذار بابيه است . محمد على باب متأثر از افكار رشتى است و او هم از افكار احسائى تأثير گرفته بود .

  نپرداختن به چيزى خيلى بهتر از پيشرفت جاهلانه و خطاكارانه در آن است ، آنگونه كه موجب گمراهى خود و ديگران شود .

   
   
   

   
   
   
   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com