پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • ارث  
 • 1395-04-27 22:40:13  
 • تعداد بازدید : 28   
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 • کد سوال :  18975  
  تاریخ پرسش : 1394-03-26  
  تاریخ پاسخ : 1394-03-26  

  موضوع : ارث

  سوال :
  حضرت آیت الله ما پدربزرگی داشتیم که چهل و پنج سال پیش فوت نمود. بمساحت بیست هکتار زمین از ایشان به وارثین مانده است که وارثین ایشان چهار خواهر و دو برادر میباشند که آنها نیز فوت کرده اند. امروز جمعی از وارثین خواهران و برادران میخواهیم تا زمین متذکره را بر اساس فقه جعفری بین وارثین تقسیم نماییم. تکلیف چیست؟

  پاسخ :
  بسمه تعالی؛ کل زمین یاد شده در فرض سوال دو سهم به پسران و یک سهم به دختران تعلق می گیرد و پس از فوت پسران و دختران به وارثین آنان تعلق می گیرد پسران دو سهم و دختران یک سهم.

  بخش استفتاء – دفتر آیت الله العظمی شاهرودی دام ظله/ http://shahroudi.com

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com