پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • 40 حديث از سخنان گران بهاي امام باقر(ع)  
 • 1389-08-19 12:38:40  
 • تعداد بازدید : 34   
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •   1- چه بسا شخص حریص بر امری از امور دنیا ، که بدان دست یافته و باعث نافرجامی و بدبختی او گردیده است ، و چه بسا کسی که برای امری از امور آخرت کراهت داشته و بدان رسیده ، ولی به وسیله آن سعادتمند گردیده است. بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (166)

  --------------------------------------------------------------------------------

  2- تو را به پنج چیز سفارش می کنم: اگر مورد ستم واقع شدی ستم مکن ، اگر به تو خیانت کردند خیانت مکن ، اگر تکذیبت کردند خشمگین مشو ، اگر مدحت کنند شاد مشو ، و اگر نکوهشت کنند ، بیتابی مکن .

  بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (167)

  --------------------------------------------------------------------------------

  3- سخن نیک را از هر کسی ، هر چند به آن عمل نکند ، فرا گیرید.

  بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (170)

  --------------------------------------------------------------------------------

  4- چیزی با چیزی نیامیخته است که بهتر از حلم با علم باشد.

  بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص(172)

  --------------------------------------------------------------------------------

  5- نهایت کمال ، فهم در دین و صبر بر مصیبت ، و اندازه گیری در خرج زندگانی است.

  بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص(172)

  --------------------------------------------------------------------------------

  6- سه چیز از خصلتهای نیک دنیا و آخرت است: از کسی که به تو ستم کرده است گذشت کنی ، به کسی که از تو بریده است بپیوندی ، و هنگامی که با تو به ندانی رفتار شود ، بردباری کنی.

  بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (173)

  --------------------------------------------------------------------------------

  7- خداوند دوست ندارد که مردم در خواهش از یکدیگر اصرار ورزند ، ولی اصرار در خواهش از خودش را دوست دارد. بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (173)

  --------------------------------------------------------------------------------

  8- دانشمندی که از علمش سود برند ، از هفتاد هزار عابد بهتر است.

  بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (173)

  --------------------------------------------------------------------------------

  9- هیچ بنده ای عالم نیست ، مگر اینکه نسبت به بالا دست خود ، حسادت نورزد ، و زیردست خود را خوار نشمارد. بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (173)

  --------------------------------------------------------------------------------

  10- هر که خوش نیت باشد ، روزی اش افزایش می یابد.

  بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (175)

  --------------------------------------------------------------------------------

  11- هر کس با خانواده اش خوشرفتار باشد ، بر عمرش افزوده می گردد. بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (175)

  --------------------------------------------------------------------------------

  12- از سستی و بی قراری بپرهیز ، که این دو ، کلید هر بدی می باشند ، کسی که سستی کند ، حقی را ادا نکند ، و کسی که بی قرار شود ، بر حق صبر نکند. بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (175)

  --------------------------------------------------------------------------------

  13- پیوند با خویشان ، عملها را پاکیزه می نماید ، اموال را افزایش می دهد ، بلا را دور می کند ، حسا آخرت را آسان می نماید ، و مرگ را به تاخیر می اندازد. بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 71، ص (111)

  --------------------------------------------------------------------------------

  14- بهترین چیزی را که دوست دارید درباره شما بگویند ، درباره مردم بگویید.

  بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 65، ص (152)

  --------------------------------------------------------------------------------

  15- خداوند بنده مؤمنش را با بلا مورد لطف قرار می دهد ، چنانکه سفر کرده ای برای خانواده خود هدیه می فرستد ، و او را از دنیا پرهیز می دهد ، چنانکه طبیب مریض را پرهیز می دهد.

  بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (180)

  --------------------------------------------------------------------------------

  16- بر شما باد به پرهیزکاری و کوشش و راستگویی ، و پرداخت امانت به کسی که شما را بر آن امین دانسته است ، چه آن شخص ، نیک باشد یا بد.

  بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (179)

  --------------------------------------------------------------------------------

  17- غیبت آن است که درباره برادرت چیزی را بگویی که خداوند بر او پوشیده و مستور داشته است. و بهتان آن است که عیبی را که در برادرت نیست ، به او ببندی .

  بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (178)

  --------------------------------------------------------------------------------

  18- خداوند ، دشنام گوی بی آبرو را دشمن دارد.

  بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (176)

  --------------------------------------------------------------------------------

  19- تواضع ، راضی بودن به نشستن در جایی است که کمتر از شانش باشد ، و اینکه به هر کس رسیدی سلام کنی ، و جدال را هر چند حق با تو باشد ، ترک کنی .

  بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (176)

  --------------------------------------------------------------------------------

  20- برترین عبادت ، پاکی شکم و پاکدامنی است .

  بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (176)

  --------------------------------------------------------------------------------

  21- خداوند در روز قیامت در حساب بندگانش ، به اندازه عقلی که در دنیا به آنها داده است ، دقت و باریک بینی می کند . بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 7 ، ص (267)

  --------------------------------------------------------------------------------

  22- آن که از شما به دیگری علم بیاموزد ، پاداش او ( نزد خدای تعالی ) به مقدار پاداش دانشجوست ، و از او هم بیشتر می باشد . کافی ، ج 1 ، ص (35)

  --------------------------------------------------------------------------------

  23- هر که علم و دانش را جوید برای آنکه به علما فخر فروشی کند ، یا با نابخردان بستیزد ، و یا مردم را متوجه خود نماید ، باید آتش را جای نشستن خود گیرد .

  بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، 2 ، ص (38)

  --------------------------------------------------------------------------------

  24- خداوند عزوجل کسی را که در میان جمع ، بدون ناسزاگویی شوخی کند ، دوست دارد .

  کافی ، ج 2 ، ص (663)

  --------------------------------------------------------------------------------

  25- سه خصلت است که دارنده اش نمی میرد تا عاقبت شوم آن را ببیند : ستمکاری ، ازخویشان بریدن ، و قسم دروغ که نبرد با خداست .

  کافی ، ج 75، ص (174)

  --------------------------------------------------------------------------------

  26- به خدا سوگند هیچ بنده ای در دعا ، پافشاری و اصرار به درگاه خدای عزوجل نکند ، جز اینکه حاجتش را بر آورد . کافی ، ج 2 ، ص (475)

  --------------------------------------------------------------------------------

  27- خداوند عزوجل از میان بندگان مؤمنش آن بنده ای را دوست دارد که بسیار دعا کند ، پس بر شما باد دعا در هنگام سحر تا طلوع آفتاب ، زیرا آن ، ساعتی است که درهای آسمان در آن هنگام باز گردد و روزیها در آن تقسیم گردد و حاجتهای بزرگ بر آورده شود .

  کافی ، ج 2 ، ص (478)

  --------------------------------------------------------------------------------

  28- دعای انسان پشت سر برادر دینی اش ، نزدیکترین و سریعترین دعا به اجابت است . کافی ، ج 2 ، ص (507)

  --------------------------------------------------------------------------------

  29- هر چشمی روز قیامت گریان است ، جز سه چشم : چشمی که در راه خدا شب را بیدار باشد ، چشمی که از ترس خدا گریان شود ، و چشمی که از محرمات الهی و گناهان بسته شود .

  کافی ، ج 2 ، ص (80)

  --------------------------------------------------------------------------------

  30- شخص حریص به دنیا مانند کرم ابریشم است که هر چه بیشتر ابریشم به دور خود می تند ، راه بیرون شدنش را دورتر و مشکل تر می کند ، تا اینکه از غم و اندوه بمیرد .

  کافی ، ج 2 ، ص (316)

  --------------------------------------------------------------------------------

  31- چه بسیار خوب است نیکی ها پس از بدی ها ، و چه بسیار بد است بدی ها پس از نیکی ها . کافی ، ج 2 ، ص (458)

  --------------------------------------------------------------------------------

  32- چون مؤمن با مؤمنی دست دهد ، پاک و بی گناه از یکدیگر جدا می شوند . بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 73، ص (20)

  --------------------------------------------------------------------------------

  33- از دشمنی بپرهیزید ، زیرا فکر را مشغول کرده و مایه نفاق می گردد .

  بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 2 ، ص (301)

  --------------------------------------------------------------------------------

  34- هیچ قطره ای نزد خداوند ، محبوبتر از قطره اشکی که در تاریکی شب از ترس خدا و برای او ریخته شود ، نیست . کافی ، ج 2 ، ص (482)

  --------------------------------------------------------------------------------

  35- هر که بر خدا توکل کند ، مغلوب نمی شود ، و هر که از گناه به خدا پناه برد ، شکست نمی خورد .

  بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 68، ص (151)

  --------------------------------------------------------------------------------

  36- افزایش نعمت از جانب خداوند قطع نمی شود ، مگر اینکه شکر از جانب بندگان قطع گردد .

  بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 68، ص (54)

  --------------------------------------------------------------------------------

  37- خداوند دنیا را به دوست و دشمن خود می دهد ، اما دینش را فقط به دوست خود می بخشد .

  بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 2 ، ص (215)

  --------------------------------------------------------------------------------

  38- مؤمن برادر مؤمن است ، او را دشنام نمی دهد ، از او دریغ نمی کند ، و به او گمان بد نمی برد .

  بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (176)

  --------------------------------------------------------------------------------

  39- هیچ کس از گناهان سالم نمی ماند ، مگر اینکه زبانش را نگه دارد .

  بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (178)

  --------------------------------------------------------------------------------

  40- سه چیز پشت انسان را می شکند : مردی که عمل خویش را زیاد شمارد ، گناهانش را فراموش کند ، و به رای خویش ، خوشنود باشد .

  بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 69، ص (314)

   

   
  نام :
  نام خانوادگی :
  ایمیل :
   
  متن :
  متوسط امتیاز :
  %0
  تعداد آراء :
  0
  امتیاز شما :

   
   
   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com