پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
Thursday 06 August 2020 - الخميس 15 ذو الحجة 1441 - پنج شنبه 16 5 1399
 
 
 
سوال :
کدسوال :
 • کد سوال :  
 • 11561  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1391-01-29  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1391-01-30  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 28  
 •  موضوع :
  تقلید
   سوال :
  آیا عدول از مساوی به مساوی جایز است؟ یعنی شخصی از مرجعی زنده تقلید میکند حال بطور کامل به مرجع مساوی زنده عدول کند و همه ی مسائل را از او تقلید کند؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: جائز است ولی تشخیص تساوی بسیار مشکل می باشد بنابراین بهتر آنست که عدول ننمایید.
 • کد سوال :  
 • 9494  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1390-06-10  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1390-06-10  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 29  
 •  موضوع :
  تقلید
   سوال :
  آیا میتوان در بابی از ابواب فقه ازمرجعی ودر باب دیگر از مرجع دیگری تقلید کرد ؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: در مسائل اتفاقی می تواند از دو مرجع تقلید کرد ولی در مسائل اختلافی فقط باید از مرجع اعلم تقلید کرد .
 • کد سوال :  
 • 8857  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1390-04-15  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1390-04-15  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 29  
 •  موضوع :
  تقلید
   سوال :
  شخصی از مرجعی تقلید می کرده پس از فوت او با اجازه مرجع دوم زنده به تقلید مرجع اول باقی مانده است. سپس مرجع دوم از دنیا رفته است و اکنون از مرجع سوم که زنده است تقلید می کند. آیا با اجازه مرجع زنده باید بر تقلید از مرجع اول باقی بماند یا مرجع دوم؟
   پاسخ :
  بسمه تعالي: بر تقلید مرجع اول که از او مسائل را اخذ کرده باقی بماند.
 • کد سوال :  
 • 8531  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1390-03-17  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1390-03-17  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 29  
 •  موضوع :
  تقلید
   سوال :
  حکم کسی که مرجع تقلید ندارد چیست؟ آیا داشتن مرجع تقلید از واجبات است؟ آیا کسی که از مجتهدی تقلید نمیکند مسلمان نیست و همه ی اعمالش باطل است؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: آری داشتن مرجع تقلید واجب است و چنانچه تقلید ننماید اعمالش اکثراً غیر صحیح است ولیکن مسلمان است.
 • کد سوال :  
 • 7956  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1390-01-30  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1390-01-30  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 29  
 •  موضوع :
  تقلید
   سوال :
  حکم کسی که مرجع تقلید ندارد چیست؟ آیا داشتن مرجع تقلید از واجبات است؟ آیا کسی که از مجتهدی تقلید نمیکند مسلمان نیست و همه ی اعمالش باطل است؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: آری داشتن مرجع تقلید واجب است و چنانچه تقلید ننماید اعمالش اکثراً غیر صحیح است ولیکن مسلمان است.
 • کد سوال :  
 • 7431  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1389-11-20  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1389-11-20  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 30  
 •  موضوع :
  تقلید
   سوال :
  1- اعلم بودن در مرجع تقليد به چه معناست؟ 2- چه ويژگي مرجع را در مقايسه با ديگر مراجع براي انتخاب مرجع بيشتر در نظر بگيريم يا کدام مهمتر است؟ 3- آيا مجتهد اگربداند اعلم تر از او نيز هست ميتوان از او تقليد کرد؟ 4-آيا ديدن و شنيدن حکم از سايت مرجع کافي است؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: ج1- یعنی احاطه بیشتر به مدارک احکام و ادله شرعیه داشته باشد و قدرت بیشتر بر استخراج احکام از ادله داشته باشد. ج2- باید از مجتهد اعلم تقلید کنید و بهتر است که اورع باشد. ج3- آری زیرا هر مجتهد اگر واقعاً مجتهد باشد در صورت مخالفت فتوای او با فتوای مجتهد دیگر آن مجتهد دیگر را در خطا و اشتباه می بیند حتی اگر معلومات آن مجتهد دیگر بیشتر و احاطه او کاملتر باشد . ج4- اگر اطمینان پیدا کنید که فتوای مرجع همان است کافی است و گرنه باید به رساله یا دفتر آن مرجع مراجعه کنید.
 • کد سوال :  
 • 6204  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1389-07-18  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1389-07-18  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 30  
 •  موضوع :
  تقلید
   سوال :
  ایمیلی از سایت جامعه مدرسین برایم آمده که تنها افرادی که معرفی کرده اند جائزالتقلیدند. چون این عده گفته اند تنها افرادی که ذکر شده جائزالتقلیدند بنده متحیرم و فکرم بسیار مشغول است لطفا مرا راهنمایی بفرمایید .
   پاسخ :
  بسمه تعالی: این مطلب درست نیست و چنین اعلام نکرده اند یعنی نفی مراجع دیگر را ننموده اند .و هرکس می تواند بلکه باید از مجتهد عادل اعلم تقلید کند و لو اینکه عدالت و اجتهاد و اعلمیت آن مجتهد از غیر طریق جامعه مدرسین ثابت شده باشد.
 • کد سوال :  
 • 5960  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1389-06-24  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1389-06-24  
 • کد تحصیلات :  
 •   
 • جنسیت :  
 • مرد  
 • سن :  
 • 40  
 •  موضوع :
  تقلید
   سوال :
  آیا شما رجوع به مرجع مساوی را جایز می دانید ؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: در صورت مساوات در اعلمیت رجوع به هریک آز آنان جایز است .
 • کد سوال :  
 • 5934  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1389-06-23  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1389-06-23  
 • کد تحصیلات :  
 •   
 • جنسیت :  
 • مرد  
 • سن :  
 • 40  
 •  موضوع :
  تقلید
   سوال :
  اگر بعد از فوت مرجع، مرجع تقلید زنده ای را انتخاب نماییم و بعد از سالها متوجه شویم مرجع اعلمتری نسبت به مرجع انتخاب شده وجود دارد آیا میتوانیم مرجع تقلیدمان را عوض نماییم؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: چنانچه اطمینان به اعلمیت او داشته اید میتوانید مرجع را عوض نمایید و به اعلم لازم است رجوع نمایید .
 • کد سوال :  
 • 5045  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1389-04-29  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1389-04-29  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 30  
 •  موضوع :
  تقلید
   سوال :
  با چه شرايطي انسان اجازه دارد مرجع تقليد خود را عوض كند؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: در فرض فوت مرجع تقلید و در صورت احراز اعلمیت مرجعی دیگر و یا نعوذ بالله سقوط از عدالت می توان مرجع تقلید خود را عوض کند.
 • کد سوال :  
 • 2884  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1388-10-03  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1388-10-03  
 • کد تحصیلات :  
 •   
 • جنسیت :  
 • مرد  
 • سن :  
 • 40  
 •  موضوع :
  تقلید
   سوال :
  در مسایل تقلید نظر عموم مراجع تقلید از اعلم میباشد و تشخیص اعلمیت با کمک دیگران بر عهده فرد گذاشته شده است. آیا مقلدین می توانند با توجه به روشهای تعیین شده در توضیح المسایل، مرجع اعلم خود را در هر تخصص تعیین و از او تقلید نمایند؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: شناختن اجتهاد شخص و اعلم بودن او فقط بوسیله اهل خبره امکان پذیر است و خود شخص مقلد نمی تواند مراتب علمی اشخاص را بشناسد و تمیز دهد لذا باید به دو نفر از علما و فضلاء روحانی که اهل خبره و اطلاعند مراجعه کنید تا بتوانید اعلم را شناسایی کنید.
 • کد سوال :  
 • 36  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1387-04-24  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1387-04-24  
 • کد تحصیلات :  
 •   
 • جنسیت :  
 • مرد  
 • سن :  
 • 40  
 •  موضوع :
  تقلید
   سوال :
  تا اکنون مرجع تقليد نداشتم و امسال شما را انتخاب نمودم ولي نماز و روزه و... را در 11 سال گذشته به جا اوردم اکنون ميخواهم بدانم که من بايد قضاي واجبات 11 سال گزشته را بجا آورم يا نه؟
   پاسخ :
  بسمه تعالي: در صورتيکه اعمال انجام شده مطابق با فتواي مندرج در رساله عمليه باشد اعاده آن لازم نيست.
  • تعداد رکورد ها : 12

   
   
   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com