پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
Thursday 13 August 2020 - الخميس 22 ذو الحجة 1441 - پنج شنبه 23 5 1399
 
 
 
سوال :
کدسوال :
 • کد سوال :  
 • 15907  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1392-12-20  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1392-12-20  
 • کد تحصیلات :  
 •   
 • جنسیت :  
 • مرد  
 • سن :  
 • 40  
 •  موضوع :
  زنا
   سوال :
  خانمی به اتهام زنای محصنه تحت تعقیب مراجع کیفری قرار گرفته و شاکی وی نیز شوهرش می باشد. لطفا بفرمایید: 1.آیا اصولا در اینگونه موارد و با توجه به حق الله محض بودن بزه زنا شوهر شاکی خصوصی محسوب می گردد یا خیر؟ 2.آیا اتهام زنای محصنه مشارالیها که شدیدا مورد انکارش می باشد با پیامک( با تعداد زیاد)و صدای ضبط شده از وی با فردی که ادعا شده با نامبرده زنا داشته است...ثابت می گردد یا خیر؟ 3.آیا قضات ماذون اجازه ی تحقیق و تفحص (با استفاده از نظر کارشناس و...)در خصوص پیامکها و صدای ضبط شده ... را برای کشف زنای محصنه دارند یا خیر؟ 4.آیا اگر اینگونه مدارک(پیامک،صدای ضبط شده و...)به دادگاه تقدیم شود قضات برای رسیدن به علم مجوز شرعی برای گوش دادن و نگاه کردن ... به آنها را دارند یا خیر و برای قاضی رسیدن به علم از این طرق وجاهت شرعی دارد یا خیر؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی؛ 1- زنا در این مورد حق الله و حق الناس می باشد و شوهر شاکی خصوصی محسوب می شود. 2- چنانچه پیامک و صدای ضبط شده موجب علم قاضی شود اتهام زنا ثابت می شود. 3- آری اجازه تحقیق دارد. 4- آری مجوز شرعی دارد و برای رسیدن به علم وجاهت شرعی دارد. بخش استفتاء – دفتر حضرت آیت الله العظمی شاهرودی دام ظله/
 • کد سوال :  
 • 11530  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1391-01-27  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1391-01-27  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 28  
 •  موضوع :
  زنا
   سوال :
  1- آیا كودكان نامشروع در حكم اسلامند؟ 2- كودكان نامشروع از چه كسانی ارث می برند ؟ 3- نفقه كودكان نامشروع را چه كسی به عهده می گیرد؟ آیا پدر نامشروع بر كودك نامشروع واجب النفقه می شود؟ و آیا كودك نامشروع لازم است ازپدرنامشروع خوداطاعت كند؟ 4- دیه جنین كه در اثر جنایت سقط شده است چقدر است ؟ وچه كسانی از این دیه ارث می برند؟ 5 -اگر ولدالزنا به وسیله ولدحلال كشته شود، قاتل قصاص می شود یا خیر؟ 6- اگر پدر نامشروع (زانی ) فرزند نامشروع (والدالزانا)رابكشد آیا قصاص می شود؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: 1- در کشورهای اسلامی بحکم مسلمانند 2- از مادران خود ارث می برند 3- نفقه آنها بر پدران آنها می باشد و بالعکس و لازم است که از او اطاعت نماید. 4- به رساله مراجعه نمائید. 5- آری 6- خیر چون پدر آن را برای کشتن فرزندان قصاص نمی نماید و دیه به پدر او می رسد.
 • کد سوال :  
 • 11219  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1390-12-24  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1390-12-24  
 • کد تحصیلات :  
 •   
 • جنسیت :  
 • مرد  
 • سن :  
 • 40  
 •  موضوع :
  زنا
   سوال :
  مردی که همسر دائمی ندارد زنی را به عقد موقت خود دارد. چنانچه در طول مدت زمان این ازدواج موقت، مرد با زن دیگری زنا کند، حدّی که بر مرد جاریست همان حدّ زنای محصنه است ؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: حکم زنای محصنه را ندارد. بخش استفتائات – دفتر آیت الله العظمی شاهرودی دام ظله
 • کد سوال :  
 • 9295  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1390-05-24  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1390-05-24  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 29  
 •  موضوع :
  زنا
   سوال :
  آيا سقط جنين حاصل از رابطه نامشروع جايز است؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: پس از دميدن روح جائز نيست.
 • کد سوال :  
 • 9219  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1390-05-16  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1390-05-16  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 29  
 •  موضوع :
  زنا
   سوال :
  در خصوص زنای با وصف احصان مستدعیست آیا زنای با شرایط ذیل زنای محصنه و مستوجب سنگسار است یا خیر ؟ 1-در قضیه ما نحن فیه زوج متهم به ارتکاب زنا با زنی است از طرفی اعلام شده که زانی دارای همسری است و در خصوص نکاح با همسرش در مورد دایم یا موقت بودن آن فی مابین زوج (متهم به زنا) و زوجه اختلاف میباشد به عبارتی زوج مدعی است که نکاح دایم متعاقبا توسط شخص طالق به وکالت از هر دو منحل و عقد موقت منعقد گردیده و مدت آن منقضی شده و در این راستا دست نوشته ای ازطالق ارایه نموده است که امضای زوجه در ذیل آن است و در آن بر حضور عدلین نیز در زمان طلاق اشاره دارد و در حالی که زوجه منکر عقد موقت بوده و اعلام میدارد این نکاح دایم است. 2-در فرضی که زوجه صراحتا اعلام داشته که یکسال قبل از زمان زنا با زوج به تفارق جسمانی و متارکه عاطفی حاصل شده است آیا با فرض این موضوع زنای زوج با وصف احسان است. 3-در باب اثبات زنای با وصف احصان آیا اثبات این امر با علم قضات دادگاه ممکن است یا منظور از اثبات با علم ، علم حاکم مجتهد میباشد؟
   پاسخ :
  بسمه تعالي: ج1- زناي محصنه نمي باشد و مستوجب سنگسار نيست. ج2- احصان نمي باشد ج3- با حكم حاكم مجتهد اثبات مي شود.
 • کد سوال :  
 • 8840  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1390-04-14  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1390-04-14  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 29  
 •  موضوع :
  زنا
   سوال :
  باسلام اگر مردی با زن شوهر داری زنا کرده باشد و صاحب فرزندی شده باشند و اسم مرد اول در شناسنامه بچه باشد و زن ادعا کند که بچه از مرد دوم است .زن طلاق گرفته و با مرد دوم ازدواج کند و صاحب فرزند دیگری شود . و بخواهند طلاق بگیرند حکم شرعی چیست؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: بچه شرعا به شوهر آن خانم تعلق دارد (الولد للفراش و للعاهر الحجر) و ازدواج آن خانم با شخص دوم که با او زنا کرده بود باطل است و حرام مؤبد می باشد و اما فرزند دوم حلال زاده است چون خیال میکردند ازدواج صحیح است .
 • کد سوال :  
 • 8030  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1390-02-04  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1390-02-04  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 29  
 •  موضوع :
  زنا
   سوال :
  سلام شخصی با زنی زنا کرده(شوهردار-جدااز شوهر زندکی میکرده)اکنون زن مطلقه است و قصدازدواج دارند چه باید بکنند تا از لحاظ شرعی مشکلی نباشد؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: در مفروض سئوال زن بر شخص زانی حرام ابدی است و از نظر شرعی راهی برای رفع مشکل وجود ندارد.
 • کد سوال :  
 • 7491  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1389-11-26  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1389-11-26  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 30  
 •  موضوع :
  زنا
   سوال :
  اگر کسی ببیند مردی با همسرش زنا می کند و علم پیدا کند که زن نیز راضی بوده ایا جایز است هر دو را بکشد ؟ در صورت جایز بودن روایت داود بن فرقد –کتاب الحدود ابواب المقدمات باب 2 ح 1 - از امام صادق علیه السلام که فرمود پیامبر به سعد گفت حتی اگر علم به وقوع زنا نیز داشته باشی داشتن چهار شاهد ضروری است چگونه توجیه می شود ؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: داشتن چهار شاهد برای اثبات زنا و رهائی از قصاص می باشد چون شرعاً می تواند هر دو را بکشد ولی اگر نتواند چهار شاهد بیاورد بایستی خود را آماده اجرای قصاص قتل آن دو بنماید کما اینکه از روایات استفاده می شود.
 • کد سوال :  
 • 7488  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1389-11-26  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1389-11-26  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 30  
 •  موضوع :
  زنا
   سوال :
  اگر مرد متاهلی با زن شوهر داری که بیش از یک سال است شوهرش متواری شده زنا کند آیا زن در صورت جاری شدن طلاق و ثبت آن میتواند با این مرد ازدواج کند یا خیر؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: در فرض سئوال زن نامبرده بر او حرام ابدی و نمی تواند با او ازدواج نماید.
 • کد سوال :  
 • 6473  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1389-08-12  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1389-08-12  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 30  
 •  موضوع :
  زنا
   سوال :
  راه اثبات زنا در دين مبين اسلام چيست ؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: چهار شاهد مرد شهادت بدهند که مستقیماً عمل زنا را مشاهده نموده اند.
 • کد سوال :  
 • 6465  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1389-08-12  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1389-08-12  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 30  
 •  موضوع :
  زنا
   سوال :
  آیا زانی و زانیه که قبلا با هم دوست بودند و با هم زنا کرده اند میتوانند با هم ازدواج کنند؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: آری .
 • کد سوال :  
 • 5026  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1389-04-28  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1389-04-28  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 30  
 •  موضوع :
  زنا
   سوال :
  خانمي از2 سال گذشته به علت ترك بي دليل شوهر از خانه وعدم توجه به او نزد خانواده خود برگشته وجدازندگي ميكند وشوهرنيز نه طلاق ميدهد ونه به خوبي حاضربه ادامه زندگيست وخانم هم ديگرمايل به ادامه نيست دادگاه هم كارخاصي جزمحكوم كردن مرد به پرداخت نفقه و مهريه نكرده دراين بين خانم باتوجه به فشارهاي روحي با اقاي اشنا شده وتصميم به ازدواج بعد از طلاق خانم در هرزماني ميگيرندو چند با نزديكي صورت ميپذيرد حال متوجه ميشوند كه ان عمل موجب حرام شدن ابدي ان دو ميشود تكليف چيست؟ با توجه به عدم اطلاع و توبه؟ آيا بعد از طلاق خانم صيغه بلند مدت هم نمي توان صورت پذيرد ؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: در فرض سئوال چنانچه طرفین توبه نمایند خدواند بخشنده و مهربان است ولیکن خانم یادشده بر آن آقا حرام ابدی و ازدواجشان صحیح نیست.
 • کد سوال :  
 • 4594  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1389-03-29  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1389-03-29  
 • کد تحصیلات :  
 •   
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 2020  
 •  موضوع :
  زنا
   سوال :
  با سلام من دچار گناه بزرگی شدم و آن هم این است که با این حالی که متاهل هستم و تازه نیز ازدواج نمودم ولی با دختری که چند سال پیش بودم الان نیز هستم و خیلی او را دوست دارم ولی متاسفانه به خاطر خانواده ام تن به ازدواج اجباری دادم که هیچ گونه علاقای به زندگی ام و همسر شرعی و قانونی ام ندارم.جسارتم آنقد زیاد است که هیچ گونه تمایل جنسی با همسرم ندارم در کل میدانم که از لحاظ شرعی کارم اشتباه است ولی نمیتوانم خودم را اصلاح کنم از شما میخواهم که مرا یاری کنید و کمکم کنید که چه کنم؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: در فرض سئوال چنانچه دختر یادشده را نمی توانید ترک کنید با ایشان ازدواج موقت و یا ازدواج دائم نمایید تا از گناه و معصیت جلوگیری شود.
 • کد سوال :  
 • 4559  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1389-03-26  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1389-03-29  
 • کد تحصیلات :  
 •   
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 2020  
 •  موضوع :
  زنا
   سوال :
  اگر شخصی در ذهن خود تجسم نماید که با یک زن مشخصی در حال زنا است ، ایا صرفا یک گناه شخصی مرتکب شده یا اینکه یک حق الناس برای آن زن نیز بوجود می آید؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: در فرض سئوال حق الناس برای آن زن بوجود نمی آید.
 • کد سوال :  
 • 3455  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1388-11-28  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1388-11-28  
 • کد تحصیلات :  
 •   
 • جنسیت :  
 • مرد  
 • سن :  
 • 40  
 •  موضوع :
  زنا
   سوال :
  اینجانب متاسفانه با زنی که دارای فرزند و شوهر میباشد مرتکب زنا شده ام حال پشیمانم اکنون بفرمایید حکم بنده چیست؟ و اکنون وظیفه بنده در قبال خودم و آن زن و شوهرش چیست؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: در فر ض سئوال شما و ایشان توبه و استغفار نمایید و کسی را از ماجرا مطلع ننماید و با ایشان قطع رابطه نمایید تا گناه نکرار نشود.
 • کد سوال :  
 • 43  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1387-04-24  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1387-04-24  
 • کد تحصیلات :  
 •   
 • جنسیت :  
 • مرد  
 • سن :  
 • 40  
 •  موضوع :
  زنا
   سوال :
  خانمي شوهردار مرتكب زنا شد و اكنون پس از فوت همسرش مي خواهد با مرد زاني ازدواج كند. نظر و حكم شما چيست؟
   پاسخ :
  بسمه تعالي: زنا با زن شوهر دار موجب حرمت ابدی می گردد.
  • تعداد رکورد ها : 16

   
   
   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com