پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
Saturday 30 May 2020 - السبت 06 شوال 1441 - شنبه 10 3 1399
 
 
 
سوال :
کدسوال :
 • کد سوال :  
 • 15828  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1392-12-07  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1392-12-07  
 • کد تحصیلات :  
 •   
 • جنسیت :  
 • مرد  
 • سن :  
 • 40  
 •  موضوع :
  سود بانكی
   سوال :
  می‌دانیم اگر در بانک قانون عملیات بانکی را رعایت کنند سودهایی که بانک به سپرده گذارن می‌دهد که در قالب وکالت است و نیز سودهایی که مشتری در قالب انواع عقود اسلامی پرداخت می‌کند اشکالی نخواهد داشت اما در مواردی اطلاع پیدا می‌کنیم که تخلفاتی صورت می‌گیرد چه از ناحیه بانک و چه از ناحیه مشتری لذا شک می‌کنیم که بانک قوانين را رعايت مي‌کند يا نه،‌ آيا می‌توانیم هم‌چنان با بانک معامله کنیم؟ (تسهيلات بگيریم و يا سپرده‌گذاري کرده و سود بگیریم)
   پاسخ :
  بسمه تعالی؛ آری بخش استفتاء – دفتر آیت الله العظمی شاهرودی دام ظله/
 • کد سوال :  
 • 15827  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1392-12-07  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1392-12-07  
 • کد تحصیلات :  
 •   
 • جنسیت :  
 • مرد  
 • سن :  
 • 40  
 •  موضوع :
  سود بانكی
   سوال :
  بانک ها برای تشویق مشتریانی که حساب جاری دارند اعلام می‌کنند حاضرند بخشی از موجودی حساب جاری آنها را به حساب دیگری که ماهیت سپرده سرمایه گذاری دارد واریز کند و در مدتی که پولشان در انجاست طبق عقد وکالت که بانک را وکیل کرده‌اند تا با پول آنها کار کرده و به انها از سود حاصله بدهد، سود پرداخت کند. در این شیوه مشتری در حساب جاری خود یک حداقل موجودی مثلا به میزان ده میلیون ریال دارد و اگر بیش از آن بود به طور خودکار به حساب کوتاه مدت وی واریز می‌شود و هر زمان مشتری چکی داشت که حداقل موجودی جاری کفاف آن را نداشت از همین حساب کوتاه مدت به حساب جاری واریز شده و چک او پاس می‌شود به این نوع حساب اصطلاحاً حساب پشتیبان و سود پشتیبان می‌گویند آیا از نظر شرعی اشکالی دارد؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی؛ اشکالی ندارد. بخش استفتاء – دفتر آیت الله العظمی شاهرودی دام ظله/
 • کد سوال :  
 • 15825  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1392-12-07  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1392-12-07  
 • کد تحصیلات :  
 •   
 • جنسیت :  
 • مرد  
 • سن :  
 • 40  
 •  موضوع :
  سود بانكی
   سوال :
  بانک ها در حال حاضر طبق عقد وکالت سرمایه مشتریان را در کارهای اقتصادی از قبیل امور مشارکت‏، مضاربه‏، اجاره به شرط تملیک‏، معاملات اقساطی‏، مزارعه‏، مساقات‏، معاملات سلف، جعاله، خرید دین و سرمایه‏گذاری مستقیم بکار می‌گیرند و سود حاصل از این معاملات را پس از کسر هزینه‏ها و حق‏الوکاله بین صاحبان سپرده‏ها تقسیم ‏می‌کند. و به خاطر اینکه هنوز سود معلوم نیست چقدر خواهد بود لکن به سبب وسعت عمل و تنوع معاملات‏ و تجربه چندین ساله، بانک اطمینان دارد که سود مناسبی عاید خواهد شد. لذا بانک در ابتدای سال‏، نرخ سود مورد انتظار(سودی که یقین دارد حداقل به این میزان سود خواهد شد) را محاسبه و به عنوان سود‌علی‏الحساب اعلان می‌کند و به صورت ماهانه یا فصلانه به مشتری پرداخت می‌کند. بانک‌ها موظف هستند در انتهای سال مالی(تیرماه هر سال) سود قطعی را محاسبه کرده و مابه‌التفاوت سود قطعی با سود‌علی الحساب را پرداخت کنند(اگر سود محقق شده بیشتر از سود علی‌الحساب باشد.) و اگر هم کمتر سود کند از حق الوکاله خود کم می کند. حال سوال این است الف: اگر بانک این سود قطعی را در آخر سال مالی حساب نکند بلکه با مشتری براساس همان سود علی‌الحسابی که پرداخت کرده مصالحه کند چه حکمی دارد؟ ب: آیا بانک می‌تواند همین مصالحه را اول قرارداد انجام دهد؟ یعنی اول قرارداد بگوید ما به وکالت از طرف شما با این سرمایه ها کار میکنیم و حدودا سود شما مثلا20% است حالا اگر کم و یا زیاد شد همین اول کار کم و زیاد آن را با هم صلح می‌کنیم.
   پاسخ :
  بسمه تعالی؛ الف) اشکالی ندارد. ب) آری می تواند. بخش استفتاء – دفتر آیت الله العظمی شاهرودی دام ظله/
 • کد سوال :  
 • 15822  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1392-12-07  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1392-12-07  
 • کد تحصیلات :  
 •   
 • جنسیت :  
 • مرد  
 • سن :  
 • 40  
 •  موضوع :
  سود بانكی
   سوال :
  با توجه به اینکه منابع بانک به صورت مشاع است و کل سرمایه آن متشکل از سرمایه خود بانک به علاوه سرمایه سایر سپرده گذاران است. و سپرده گذاران بانک را وکیل خود کرده اند با پول آنها کار اقتصادی قانونی و شرعی کرده و از سود حاصله بهآنها پرداخت نماید، برخی از بانک ها بخشی از سودها را داخل در سودهای به دست آمده نمی‌کنند و بین سپرده گذاران تقسیم نمی‌کنند و عنوان می‌کنند این سودهایی که به دست آمده از منابع خودمان بوده! آیا بانک‌ها می‌توانند چنین عمل کنند که در جاهایی که می بینند پروژه‌ای سود بیشتری دارد عنوان کنند این از منابع خودشان است؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی؛ خیر بخش استفتاء – دفتر آیت الله العظمی شاهرودی دام ظله/
 • کد سوال :  
 • 15820  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1392-12-07  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1392-12-07  
 • کد تحصیلات :  
 •   
 • جنسیت :  
 • مرد  
 • سن :  
 • 40  
 •  موضوع :
  سود بانكی
   سوال :
  بانک‌ها وکیل سپرده‌گذارن هستند تا سرمایه‌های آنها را در کارهای اقتصادی سود آور بکار بگیرند و سود حاصل را پس از کسر حق‌الوکاله بین سپرده‌گذارن تقسیم کنند با توجه به این آیا بانک ها می‌توانند بخشی از همین سپرده‌های مردم به مشتریان خود قرض‌الحسنه بدهند؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی؛ با رضایت سپرده گذاران جائز است. بخش استفتاء – دفتر آیت الله العظمی شاهرودی دام ظله/
 • کد سوال :  
 • 15819  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1392-12-07  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1392-12-07  
 • کد تحصیلات :  
 •   
 • جنسیت :  
 • مرد  
 • سن :  
 • 40  
 •  موضوع :
  سود بانكی
   سوال :
  در مورادی که مشتری پول خود را در بانک سرمایه گذاری می‌کند اگر از طرف بانک یا مشتری شرط دریافت تسهیلات هم شده باشد آیا سود دریافتی و تسهیلاتی که پرداخت می شود چه حکمی دارد؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی؛ چنانچه در ضمن یکی از عقود شرعی باشد جائز است. بخش استفتاء – دفتر آیت الله العظمی شاهرودی دام ظله/
 • کد سوال :  
 • 15817  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1392-12-07  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1392-12-07  
 • کد تحصیلات :  
 •   
 • جنسیت :  
 • مرد  
 • سن :  
 • 40  
 •  موضوع :
  سود بانكی
   سوال :
  زمانی که مشتری به بانک وکالت می دهد تا بانک از درامد حاصل به وی سود بدهد بانک اعلام می کند برای سپرده‌هایی که طولانی مدت هستند سود بیشتری نسبت به کوتاه مدت ها پرداخت میکند . و اگر سپرده‌گذار بلند مدت(مثلا 5 ساله) قبل از سرسید بخواهد حساب خود را ببندد (مثلا سر 3 سال)بانک سود کمتری را به وی پرداخت می کند و یا اگر سودهایی پرداخت شده باشد از حساب او کسر می‌کنند آيا از نظر شرعی این کار صحيح است يا خیر؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی؛ چنانچه در ضمن عقد شرعی باشد اشکالی ندارد. بخش استفتاء – دفتر آیت الله العظمی شاهرودی دام ظله/
 • کد سوال :  
 • 13524  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1391-08-13  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1391-08-13  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 44  
 •  موضوع :
  سود بانكی
   سوال :
  ضمن عرض سلام و آرزوی سلامتی و عمر طولانی و با برکت برای آن مرجع بزرگوار و همراهان محترم ایشان با توجه به هشدار صریح پروردگار مهربان در قرآن نسبت به مساله رباخواهشمند است راهنمایی و دستورت لازم نسبت به سوالات ذیل را مبذول فرمایید: 1-سود دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری که در آن سود علی الحساب قید می شود و در نهایت همان سود (و یا با تفاوت بسیار جزئی)پرداخت می گردد آیا حکم ربا دارد؟(عموما این سپرده ها به صورت کوتاه مدت با سود روز شمار و یا مدت دار می باشند). 2-دریافت وام از بانکها و موسسات خصوصی و دولتی که در آنها به طور مشخص سود و نحوه پرداخت قید شده است(مثلا به صورت بازپرداخت ماهانه و یا پرداخت در پایان قرارداد) آیا حکم ربا دارد؟(مانند وام های بانک مسکن و وام های احداث کارخانجات صنعتی و یا سرمایه در گردش که با درصدهایی بین 14 تا 27 درصدمی باشند.) با تشکر
   پاسخ :
  بسمه تعالی لازم است ملاحظه گردد معامله با معاملات شرعی از قبیل مضاربه و مشارکت تطابق داشته باشد و در غیر اسنصورت ربا میباشد . بخش استفتا دفتر آیت الله العظمی شاهرودی
 • کد سوال :  
 • 8718  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1390-04-01  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1390-04-01  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 29  
 •  موضوع :
  سود بانكی
   سوال :
  به تازگی حساب سپرده طلا برای مردم باز میکنند: به این معنی که شخص مثلا مبلغ به قیمت حدود 5 گرم طلا نزد بانک میگذارد و مثلا حدود یکماه دیگر که بخواهد پولش را بردارد به قیمت روز طلا(خواه قیمت طلا افزایش و خواه قیمت طلا کاهش یافته باشد) به قیمت روز طلا پول 5گرمش را از بانک میگیرد آیا دارای وجه شرعی است ؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: با کیفیت مذکور جایز نیست مگر آنکه واقعا طلا را خریده و سپرده بگذارد .
 • کد سوال :  
 • 5200  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1389-05-04  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1389-05-04  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 30  
 •  موضوع :
  سود بانكی
   سوال :
  من در یک شرکت خارجی حساب باز کرده ام و معاملات ارزی انجام میدهم این شرکت جهت انتقال معامله من و اتصال معامله من به بازار کارمزد مشخص را از بنده دریافت میکند در این شرکت قانونی وجود دارد به نام در صورتی که هر یک از معاملات من از یک روز کاری تا روز کاری دیگر ادامه پیدا کند این شرکت برای نگه داشتن این معامله بر اساس نرخ سود بهره بانکی هر یک از جفت ارزهای مورد معامله اقدام به کم نمودن یا اضافه نمودن مبلغی بسیار جزئی که بر این اساس بدست آمده مینماید حال سوال من اینجاست که با کم یا اضافه شدن این مبلغ از حساب من معامله من دچار ربا شده یا نه؟ آیا سود بانکی حلال است یا حرام ؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: مبلغ اضافه شده از طرف شرکت به حساب شما چنانچه با قراردادا قبلی نباشد و اگر اضافه نکند شما مطالبه نمی نمایید یعنی اضافه نمودن و ننمودن آن برایتان بی تفاوت است بلکه شرکت برای تشویق و یا حسن همکاری اضافه را می دهد اشکالی ندارد و دچار ربا نمی شوید.
  • تعداد رکورد ها : 10

   
   
   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com