پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
Monday 01 June 2020 - الإثنين 08 شوال 1441 - دوشنبه 12 3 1399
 
 
 
سوال :
کدسوال :
 • کد سوال :  
 • 6471  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1389-08-12  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1389-08-12  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 30  
 •  موضوع :
  ضمان پزشك
   سوال :
  اگر در مواردی اخذ اذن(رضایت) ضروری است ولی خلاف آن عمل شود آیا پزشک در برابر شوهر مسوولیت دارد؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: آری.
 • کد سوال :  
 • 2467  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1388-07-24  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1388-07-24  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 31  
 •  موضوع :
  ضمان پزشك
   سوال :
  اگر امر پذیرش بیمار با بیمارستان باشد و بیمار را پذیرش نمود و در زمان موعود پزشک معالج از معالجه بیمار امتناع نمود و خسارت جانی متوجه بیمار شد بیمارستان و مسئولین آن ضامن هستند یا پزشک معالج که امتناع نموده است؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: در صورت انحصار معالجه پزشک و نبودن پزشک دیگر امتناع پزشک از معالجه حرام است ولی ضامن ندارد، و اگر پذیرش بیمار از طرف بیمارستان در قالب اجاره باشد یعنی اجیر میشود که بیمار را معالجه کند در مقابل اجرت مخصوص پس اجرة المثل معالجه بیمار به عهده بیمارستان است .
 • کد سوال :  
 • 2466  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1388-07-24  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1388-07-24  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 31  
 •  موضوع :
  ضمان پزشك
   سوال :
  در صورتی که خون تزریق شده آلوده نیست اما این خون با گروه خون بیمار نمی خورد و یا وضعیت جسمانی بیمار در شرایطی است که پذیرای این خون نیست و برای او مضّر است و پزشک و پرستار از این او اطلاع ندارد چه کسی ضامن خسارت خواهد بود ؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: در فرع اول که اشتباه در گروه خونی شده - اگر پزشک یا تزریق کننده کوتاهی نکرده باشد - ضمان به عهده کسی است که آنها را در اشتباه انداخته است. و در فرع دوم که خون تزریق شده با وضع جسمانی بیمار سازش نداشته ظاهراً پزشک معالج ضامن باشد اگر در تشخیص وضع بیمار اشتباه کرده باشد.
 • کد سوال :  
 • 2465  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1388-07-24  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1388-07-24  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 31  
 •  موضوع :
  ضمان پزشك
   سوال :
  آیا در جریان عمل بیمار لازم است تمامی افرادی که در عمل و معالجه بیمار دخالت دارند برای فرار از ضمان برائت اخذ نمایند و یا اخذ برائت پزشک کفایت می نماید؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: هرکسی باید برای خودش برائت از ضمان بگیرد نسبت به کاری که انجام می دهد و ممکن است موجب ضمان شود.
 • کد سوال :  
 • 2463  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1388-07-24  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1388-07-24  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 31  
 •  موضوع :
  ضمان پزشك
   سوال :
  اگر دارویی جدیداً به بازار وارد شده است و در دستور العمل آن عوارض دارو ذکر شده است و پزشک آن را تجویز و بیمار ازآن استفاده می نماید و لکن بعداً عوارض ناشناخته جدید برای آن ایجاد می شود که پزشک داروخانه و سازنده و پرستار از آن اطلاعی نداشته اند در این صورت اگر خسارتی وارد شود چه کسی ضامن است؟ و آیا بین موردی که دارو را به بیمار بخورانند و تزریق کنند و موردی که خود بیمار بر اساس دستور پزشک آن را تهیه و استفاده نماید تفاوت وجود دارد ؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: اگر دکتر بدست خود به مریض دارو بدهد چنانچه در معالجه خطا کند و به مریض ضرری برسد یا بمیرد دکتر ضامن است و اما اگر درد و داروی مریض را بگوید و مریض دارو را بخورد نمی توان حکم به ضمان کرد مگر آنکه سبب از مباشر اقوی باشد بلی اگر فقط بگوید فلان دارو برای فلان مرض فایده دارد و بواسطه خوردن دارو ضرری به مریض برسد یا بمیرد دکتر ضامن نیست.
 • کد سوال :  
 • 2462  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1388-07-24  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1388-07-24  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 31  
 •  موضوع :
  ضمان پزشك
   سوال :
  هر گاه پزشکی که تخصص لازم را ندارد بیماری به او مراجعه نماید و با این که می داند تخصص معالجه او را ندارد بیمار را پذیرش نمایند و در نتیجه بیمار فرصت مراجعه به متخصص را نداشته باشد و خسارت جانی به وی وارد شود آیا پزشک مذکور ضامن است یا خیر ؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: در فرض مذکور در سوال پزشک ضامن است.
  • تعداد رکورد ها : 6

   
   
   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com