پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
Saturday 30 May 2020 - السبت 06 شوال 1441 - شنبه 10 3 1399
 
 
 
سوال :
کدسوال :
 • کد سوال :  
 • 11022  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1390-12-08  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1390-12-08  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 29  
 •  موضوع :
  تلقیح مصنوعی
   سوال :
  1- در صورتیکه علت عدم باروری عدم کارایی اسپرم مرد باشد اخذ اسپرم از مرد دیگر و لقاح با تخمک زن(همسر)خارج از رحم و کاشت در رحم همسر دائم مرد نابارور چه حکمی دارد؟ 2- حکم فرزنداز نظرمحرمیت با خانواده شوهر آن زن در اینگونه لقاح چه می باشد؟ 3- پرداخت وجه به مرد دهنده اسپرم چه حکمی دارد؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: ج1- در صورت رضایت شوهر و لقاح و کشت در رحم همسر موجب نظر و لمس به نامحرم نباشد اشکال ندارد ج2- با آن مرد محرم میباشد ج3- به عنوان هدیه اشکال ندارد.
 • کد سوال :  
 • 8922  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1390-04-19  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1390-04-19  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 29  
 •  موضوع :
  تلقیح مصنوعی
   سوال :
  نطفه مرد از نظر علمى تا 72 ساعت پس از مرگ داراى حيات کامل است. اگر زوجه درخواست تلقيح مصنوعى از شوهر متوفّاى خود داشته باشد، آيا اطبّا مجاز به اين کار هستند؟ اسپرم زوج با رضايت او و به طريق اصول پزشکى گرفته شده تا به زوجه او تلقيح شود، امّا قبل از اين کار از دنيا رفته است.و پس از فوت شوهر تلقيح صورت گرفته، و فرزند به دنيا آمده است. آيا اين عمل جايز است؟ آيا حکم مساله در صور زير تفاوت ميکند؟ 1- بعداز وفات شوهر وقبل از انقضاى عده. 2- بعداز وفات شوهر وبعد از انقضاى عده. 3- بعداز وفات شوهر وبعد از ازدواج صاحب تخمک با مرد ديگرى واستفاده از اسپرم شوهر متوفاى خود .
   پاسخ :
  بسمه تعالی: در صورتیکه ملازم با ارتکاب حرام دیگری نباشد فی نفسه جایز است علی الاظهر. ج1و2و3- در همه حالات جایز است اما احوط ترک است.
 • کد سوال :  
 • 4723  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1389-04-06  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1389-04-06  
 • کد تحصیلات :  
 •   
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 2020  
 •  موضوع :
  تلقیح مصنوعی
   سوال :
  1 - الف: در مواردی که یک زوج به علت تخمک گذاری زن قادر به باروری نباشند انجام عقد موقت مرد با یک زن (عقد شرعی انقطاعی) و اخذ تخمک از همسر موقت و کاشت تخمک لقاح شده با اسپرم مرد (همسر) در رحم زن دائم چه حکمی دارد؟ ب: حکم فرزند این دو همسر (زن و شوهر دائم) چه می باشد؟ ج: پرداخت وجه به عنوان صداق (برابر توافق طرفین) به زن چه حکمی دارد؟ 2- الف: در صورتیکه علت عدم باروری عدم کارایی اسپرم مرد باشد اخذ اسپرم از مرد دیگر و لقاح با تخمک زن(همسر) و کاشت در رحم همسر دائم مرد نابارور چه حکمی دارد؟ ب: حکم فرزند اینگونه لقاح چه می باشد؟ ج: پرداخت وجه به مرد دهنده اسپرم چه حکمی دارد؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: 1- الف- در فرض سئوال چنانچه مستلزم معصیتی نشود شرعاً اشکال ندارد. ب- فرزند شرعی آندو می باشد و همسر موقت نیز حکم مادر را دارد. ج- اشکالی ندارد. 2 - الف- چنانچه مستلزم گناه لمس و نظر به نامحرم و امثالهما نشود اشکالی ندارد. ب- پدر صاحب اسپرم می باشد و مادر او صاحب رحم (همسر دائم ) می باشد. ج- بعنوان هدیه دادن وجه اشکال ندارد.
 • کد سوال :  
 • 4595  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1389-03-29  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1389-04-20  
 • کد تحصیلات :  
 •   
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 2020  
 •  موضوع :
  تلقیح مصنوعی
   سوال :
  1 - الف: در مواردی که یک زوج به علت تخمک گذاری زن قادر به باروری نباشند انجام عقد موقت مرد با یک زن (عقد شرعی انقطاعی) و اخذ تخمک از همسر موقت و کاشت تخمک لقاح شده با اسپرم مرد (همسر) در رحم زن دائم چه حکمی دارد؟ ب: حکم فرزند این دو همسر (زن و شوهر دائم) چه می باشد؟ ج: پرداخت وجه به عنوان صداق (برابر توافق طرفین) به زن چه حکمی دارد؟ 2- الف: در صورتیکه علت عدم باروری عدم کارایی اسپرم مرد باشد اخذ اسپرم از مرد دیگر و لقاح با تخمک زن(همسر) و کاشت در رحم همسر دائم مرد نابارور چه حکمی دارد؟ ب: حکم فرزند اینگونه لقاح چه می باشد؟ ج: پرداخت وجه به مرد دهنده اسپرم چه حکمی دارد؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی،1) الف- جائز است. ب- اولاد شرعی آنان می باشد. ج- اشکالی ندارد. 2) الف- چنانچه سبب معصیت باشد نظر و لمس حرام نباشد اشکالی ندارد و لیکن احتیاط در ترک است. ب- پدر فرزند صاحب اسپرم است و مادر او صاحب رحم می باشد.
  • تعداد رکورد ها : 4

   
   
   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com