پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
Saturday 30 May 2020 - السبت 06 شوال 1441 - شنبه 10 3 1399
 
 
 
سوال :
کدسوال :
 • کد سوال :  
 • 13126  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1391-06-05  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1391-06-05  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 28  
 •  موضوع :
  عقد موقت
   سوال :
  زنی به عقد موقت شخصی در می اید وپس از یک هفته زوج غیبش میزند به نحوی که زوجه از ان هیچ خبری ندارد؛حال 1.وظیفه این خانم چیست؟ آیا میتواند از الان عده نگه دارد؟ آیا باید منتظر بماند مدت عقد تمام شود وبعد عده نگه دارد؟ 2.درصورت یائسه بودن(چون نیاز به عده ندارد) میتواند الان با یکی دیگر ازدواج کند؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: باید منتظر شود مدت عقد تمام شود و سپس اگر یائسه باشد یا غیر مدخول بها بمجرد تمام شدن مدت عقد می تواند ازدواج کند ولی اگر مدخول بها باشد و یائسه نباشد باید عده عقد موقت را نگهدارد یعنی دو حیض ببیند سپس می تواند ازدواج کند. بخش استفتاء – دفتر آیت الله العظمی شاهرودی دام ظله
 • کد سوال :  
 • 12295  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1391-04-23  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1391-04-23  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 28  
 •  موضوع :
  عقد موقت
   سوال :
  آیا مرد شیعه می تواند با زن غیر اهل کتاب مثل بودائیان صیغه نکاح موقت بخواند یا خیر ؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: عقد وی صحیح نمی باشد. بخش استفتاء – دفتر آیت الله العظمی شاهرودی دام ظله
 • کد سوال :  
 • 11558  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1391-01-29  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1391-01-29  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 28  
 •  موضوع :
  عقد موقت
   سوال :
  آیا برای ازدواج با دختران اهل کتاب رشیده و غیررشیده تابع اذن پدرشان است ؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: با آنها ازدواج موقت جائز است و نیاز به اذن پدر ندارد . بخش استفتاء - دفتر آية الله العظمى شاهرودي دام ظله
 • کد سوال :  
 • 11539  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1391-01-27  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1391-01-27  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 28  
 •  موضوع :
  عقد موقت
   سوال :
  خانمی را به عقد موقت خود در آوردم و بعد متوجه شدم در عده فرد دیگری بوده در صورتی خود خانم اعلام میکند علمی در مورد عده نداشته آیا ایشان بر من حرام ابدی شده ؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: چنانچه با ایشان آمیزش جنسی انجام نگرفته باشد عقد او باطل ولی بر شما حرام ابد نمی باشد و می توانید پس از انتهای عده مجددا با خانم ازدواج نمائید .
 • کد سوال :  
 • 11525  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1391-01-26  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1391-01-27  
 • کد تحصیلات :  
 •   
 • جنسیت :  
 • مرد  
 • سن :  
 • 40  
 •  موضوع :
  عقد موقت
   سوال :
  قبل از انقضاي مدت نكاح منقطع بدون آنكه زوج مدت باقي مانده را بذل كند مبادرت به عقد دائم نموده است حال 1- آيا عقد دائم باطل است؟ 2-آيا مي توان گفت زوج در تبديل عقد موقت به دائم صورت گرفته بطور ضمني مدت باقي مانده را بذل كرده است؟ (حتي اگر زوج در زمان تبديل عقد موقت به دائم به اين مساله كه بايستي مدت باقي مانده را نخست بذل مي نموده و سپس عقد دائم مي كرده آگاهي نداشته است ). 3-بذل مدت از طرف زوج بايد چگونه صورت بگيرد ؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: 1- آری 2- خیر نمی توان گفت حتی اگر زوج آگاهی نداشته باشد. 3- اینکه بگوید مدت باقی مانده را بخشیدم کافی و موثر است.
 • کد سوال :  
 • 10943  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1390-12-01  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1390-12-01  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 29  
 •  موضوع :
  عقد موقت
   سوال :
  در عقد موقت در صورت رشیده بودن دختر اگرمرجع دختر اذن را شرط بداند ولی مرجع مرد شرط نداند آیا این عقد صحیح است؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: اگر مرجع دختر جایز نمیداند صحیح نیست .
 • کد سوال :  
 • 8909  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1390-04-19  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1390-04-19  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 29  
 •  موضوع :
  عقد موقت
   سوال :
  دختر و پسری چندین نوبت به عقد موقت هم در می آیند که البته خودشان عقد را جاری می کرده اند و نزدیکی هم میکردند. یک روز بعد از پایان مدت عقد موقت آخر به عقد دائم هم در می آیند. اکنون متوجه شده اند که همه عقدهای موقتشان باطل بوده است (به دلیل درست اجرا نکردن صیغه عقد موقت). سوال اول: عقد دائم آنها صحیح است و شرعا زن و شوهر هستند؟ سوال دوم: اگر شک کنند که در هنگام خواندن عقد دائم مدت آخرین عقد موقت (که باطل بوده است) تمام شده یا نه، چطور؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: ج1- چنانچه صیغه عقد دائم بصورت صحیح باشد زن و شوهر هستند. ج2- در فرض سوال فعلا عقد دائم بصورت صحیح جاری نماید.
 • کد سوال :  
 • 8566  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1390-03-18  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1390-03-18  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 29  
 •  موضوع :
  عقد موقت
   سوال :
  ایا متعه دراز مدت باعث احصان مرد می شود با توجه به اینکه در روایات احصان امده : عنده ما یغنیه و این در متعه دراز مدت حاصل می باشد ؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی آری باعث احصان می شود.
 • کد سوال :  
 • 8561  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1390-03-18  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1390-03-18  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 29  
 •  موضوع :
  عقد موقت
   سوال :
  لطفا دستور خواندن عقد موقت را در حالیکه بخواهم از طرف زنی وکیل شوم و برای خودم عقدش کنم رابفرمایید
   پاسخ :
  بسمه تعالی: در فرض سوال ابتدا از ایشان وکالت گرفته و پس از تعیین مهریه و مدت دقیق میگوئید: متعت موکلتی من نفسی بالمهر المعلوم و المدة المعلومة سپس می گو ئید: قبلت التمتع بالمدة المعلوم و الاجل المعلوم.
 • کد سوال :  
 • 8437  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1390-03-09  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1390-03-09  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 29  
 •  موضوع :
  عقد موقت
   سوال :
  در سفرهای خارج از کشور که به همسر دسترسی وجود ندارد آیا می توان با زنان مسلمان یا اهل کتاب که به همین منظور خود را عرضه نموده اند ازدواج موقت نمود ؟ ( با مشخص کردن مدت و مبلغ و با رضایت طرفین و خواندن خطبه عقد )
   پاسخ :
  بسمه تعالی: آری جایز است بلکه اگر خوف وقوع در حرام باشد واجب میگردد.
 • کد سوال :  
 • 6878  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1389-09-20  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1389-09-20  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 30  
 •  موضوع :
  عقد موقت
   سوال :
  1- آیا در صورتی که زوجه شرط نماید در عقد موقت زوج حق نزدیکی ندارد حکم شرعی زوج چیست ؟ 2- در رابطه با مهریه چنانچه زوجه از زوج چیزی طلب نکند و بگوید که زوج فقط باید مال او و در خدمت او باشد (برده) و زوج بپذیرد و زوج در رابطه با اینکه فقط مال زوجه است روی قرآن قسم یادکند ولی بعد بگوید که منظورش این بوده که جز با زوجه با زن دیگری ارتباط نداشته باشد صحیح است ؟ 3- در صورتیکه زوج همسر یا همسران دیگری از قبل داشته آیا پس از اینکه خودش را به زوجه در قبال مهریه اش بخشیده ادامه ارتباط با همسران دیگر جایز است یا حرام است . 4- اگر زوج کلا همه توافقات و شروط را منکر شود و زوجه نیز هیچکدام از موارد را بر زوج نبخشد تکلیف چیست ؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی ج1- درصورتیکه شرط نماید که در عقد موقت دخول انجام نگیرد شرط نافذ و عقد صحیح ولی اگر در حین عقد موقت زن راضی گردد شوهر میتواند با وی نزدیکی نماید. ج2- در عقد موقت اگر مهر ذکر نگردد عقد باطل است و اگر عقد دائم باشد و مهریه ذکر نگردد مبدل به مهر المثل می گردد و در خدمت بودن نمی تواند مهر قرارگیرد. ج3- میتواند با همسران دیگر خود ارتباط داشته باشد . ج4- لازم است جهت تعیین مهر المثل به محاکم قانونی مراجعه نمایند.
 • کد سوال :  
 • 6865  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1389-09-20  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1389-09-20  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 30  
 •  موضوع :
  عقد موقت
   سوال :
  اينجانب 51سال سن دارم سال گذشته خانم جواني را به مدت 50سال با عقد انقطاعي به همسري گرفته ام،در عقدنامه به جز مهريه ،اينجانب متعهد كليه خرج و مخارج و مسكن زوجه بوده وتعهد ثبت رسمي و كشوري مفاد عقدنامه رانيز دارم،حال با توجه به سن اينجانب و مدت عقد و شرايط و تعهدات ضمن عقد براي زوج،ايا مي توان حكم اين عقد و تعهدات زوجه را نيز مطابق با حكم عقد دايم در نظر گرفت
   پاسخ :
  بسمه تعالی: حکم عقد موقت را دارد.
 • کد سوال :  
 • 6725  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1389-09-07  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1389-09-07  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 30  
 •  موضوع :
  عقد موقت
   سوال :
  آیا اگر مدت در عقد موقت 99 ساله تعیین شود برای پایان رابطه زوجیت باید صیغه طلاق جاری شود؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: در فرض ستوال بخشیدن مدت از جانب زوج رابطه زوجیت را پایان می بخشد ولی احتیاطاً صیغه طلاق باشرائط لازمه اجرا شود.
 • کد سوال :  
 • 5463  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1389-05-25  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1389-05-25  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 30  
 •  موضوع :
  عقد موقت
   سوال :
  برای انجام عقد موقت صیغه ای که باید خوانده شود چیست؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: اگر خود زن و مرد بخواهند صيغه عقد غير دائم را بخوانند، بعد از آنكه مدت، و مهر را معين كردند، چنانچه زن بگويد: زَوَّجْتُكَ نَفْسى فِى الْمُدَّةِ الْمَعْلوُمَةِ عَلَى الْمَهْرِ الْمعلوم، بعد بدون فاصله مرد بگويد: قَبِلتُ صحيح است و اگر ديگرى را وكيل كنند، و اول وكيل زن به وكيل مرد بگويد: مَتَّعْتُ مُوَكِّلَتى مُوَكِّلَكَ فِى الْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلوْم، پس بدون فاصله وكيل مرد بگويد: قَبِلْتُ لِمُوَكِّلى هكَذا صحيح مى باشد.
 • کد سوال :  
 • 5061  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1389-04-30  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1389-04-30  
 • کد تحصیلات :  
 •   
 • جنسیت :  
 • مرد  
 • سن :  
 • 40  
 •  موضوع :
  عقد موقت
   سوال :
  مرد زنش را به طلاق خلعي مطلقه نموده مجدداً و قبل از انقضاي عده وي را به نكاح موقت خود در مي آورد. حكم عقد موقت مزبور چيست و آيا صحيح است يا خير؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: در فرض سئوال عقد موقت صحیح است.
 • کد سوال :  
 • 4724  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1389-04-06  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1389-04-06  
 • کد تحصیلات :  
 •   
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 2020  
 •  موضوع :
  عقد موقت
   سوال :
  احتراما بنده قصد دارم با دختري باكره 34، ساله تحصيل كرده ،مستقل و داراي حقوق و منزل شخصس ازدواج موقت كنم آيا جايز است ؟ بر فرض جايز بودن آيا با توجه به اينكه ما هر دو از مقلدين معظم له هستيم امكان جاري شدن عقد يا راهنمايي توسط دفتر آقا وجود دارد ؟ و آيا اذن پدر نياز است؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: در فرض سئوال چنانچه بالغ و رشیده باشد یعنی مصلحت و سود و زیان خود را در حال و آینده تشخیص دهد نیاز به اذن پدر ندارد ولی احتیاط آنست که با اذن پدر باشد.
 • کد سوال :  
 • 4717  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1389-04-06  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1389-04-06  
 • کد تحصیلات :  
 •   
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 2020  
 •  موضوع :
  عقد موقت
   سوال :
  دختر رشيده چه خصوصياتي دارد؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: بالغ و رشیده یعنی مصلحت و خیر و زیان و ضرر خود را فعلاً و آینده تشخیص می دهد.
 • کد سوال :  
 • 4713  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1389-04-06  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1389-04-06  
 • کد تحصیلات :  
 •   
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 2020  
 •  موضوع :
  عقد موقت
   سوال :
  آیا دیدن چهره یا آشنایی قبلی برای صیغه شرط است؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: دیدن چهره و اشنایی قبلی لازم نیست ولی شناخت قبلی و دیدن چهره بهتر است تا شخص طرفین اغفال نشوند.
 • کد سوال :  
 • 4667  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1389-04-03  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1389-04-03  
 • کد تحصیلات :  
 •   
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 2020  
 •  موضوع :
  عقد موقت
   سوال :
  در خصوص ازدواج موقت لطفاً به پرسشهای زیر پاسخ مرحمت نمایید: 1-آیا درباره مسائلی مثل باکره نبودن، شوهر نداشتن ، در عده نبودن می توان به گفته زن اکتفا نمود؟ 2-آیا اگر در روابط زن و مرد ، نزدیکی صورت نگیرد باز هم باید عده نگه داشته شود؟ 3- با زنی که انسان نمی داند فاحشه هست یا نه میتوان ازدواج موقت نمود؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: ج1- میتوان به گفته زن اعتماد نمود. ج2- عده لازم نیست. ج3- اگر در عده نباشد و شوهر هم نداشته باشد میتوان با وی صیغه نمود.
 • کد سوال :  
 • 45  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1387-04-24  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1387-04-24  
 • کد تحصیلات :  
 •   
 • جنسیت :  
 • مرد  
 • سن :  
 • 40  
 •  موضوع :
  عقد موقت
   سوال :
  1- متن دقيق وعربي صيغه موقت را وقتي خود مرد وكيل زن ميشود را بیان فرمایید. 2- آيا در اين حالت لازم است كه مرد (( قبلت )) را بگويد؟ 3- آيا ميتوان صيغه را به فارسي گفت؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: دستور خواندن عقد غير دائم ـ اگر خود زن و مرد بخواهند صيغه عقد غير دائم را بخوانند، بعد از آنكه مدت، و مهر را معين كردند، چنانچه زن بگويد: زَوَّجْتُكَ نَفْسى فِى الْمُدَّةِ الْمَعْلوُمَةِ عَلَى الْمَهْرِ الْمعلوم، بعد بدون فاصله مرد بگويد: قَبِلتُ صحيح است و اگر ديگرى را وكيل كنند، و اول وكيل زن به وكيل مرد بگويد: مَتَّعْتُ مُوَكِّلَتى مُوَكِّلَكَ فِى الْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلوْم، پس بدون فاصله وكيل مرد بگويد: قَبِلْتُ لِمُوَكِّلى هكَذا صحيح مى باشد. عقد ازدواج چند شرط دارد: اول ـ آنكه به عربى صحيح خوانده شود و اگر خود مرد و زن نتوانند صيغه را به عربى صحيح بخوانند، چنانچه ممكن باشد، احتياط واجب آنست كسى را كه مى تواند به عربى صحيح بخواند وكيل كنند و اگر ممكن نباشد، خودشان مى توانند به غير عربى بخوانند، اما بايد لفظى بگويند كه معنى زوجت و قبلت را بفهماند. دوم ـ مرد و زن يا وكيل آنها كه صيغه را مى خوانند قصد انشاء داشته باشند، يعنى اگر خود مرد و زن صيغه را مى خوانند، زن به گفتن زوجتك نفسى قصدش اين باشد كه خود را زن او قرار دهد، و مرد به گفتن قبلت التزويج زن بودن او را براى خود قبول نمايد و اگر وكيل مرد و زن، صيغه را مى خوانند، به گفتن زوجت و قبلت قصدشان اين باشد كه مرد و زنى كه آنان را وكيل كرده اند، زن و شوهر شوند. سوم ـ كسى كه صيغه را مى خواند، بالغ و عاقل باشد، چه براى خودش بخواند، يا از طرف ديگرى وكيل شده باشد. چهارم ـ اگر وكيل زن و شوهر يا ولى آنها صيغه را مى خوانند، در عقد، زن و شوهر را معين كنند مثلاً اسم آنها را ببرند يا به آنها اشاره نمايند. پس كسى كه چند دختر دارد، اگر به مردى بگويد: زوجتك احدى بناتى(يعنى زن تو نمودم يكى از دخترانم را) و او بگويد: قبلت يعنى قبول كردم، چون در موقع عقد، دختر را معين نكرده اند عقد باطل است. پنجم ـ زن و مرد به ازدواج راضى باشند، ولى اگر زن ظاهراً به كراهت اذن دهد و معلوم باشد قلباً راضى است عقد صحيح است.
  • تعداد رکورد ها : 20

   
   
   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com