پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
Thursday 13 August 2020 - الخميس 22 ذو الحجة 1441 - پنج شنبه 23 5 1399
 
 
 
سوال :
کدسوال :
 • کد سوال :  
 • 23020  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1397-10-24  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1397-10-24  
 • کد تحصیلات :  
 •   
 • جنسیت :  
 • مرد  
 • سن :  
 • 40  
 •  موضوع :
  خمس بر چه چیزی
   سوال :
  استفتاءاتی داریم در باب خمس که محضرتان تقدیم می گردد: 1-اگر روز سال خمسی (قبل تخمیس یا بعد آن) درآمدی بدست آید از درآمد سال قبل است یا بعد؟ 2-اشیائی که سر سال خمسی متعلق خمس میشوند را به قیمتی که از ما میخرند حساب کنیم یا به قیمتی که به ما میفروشند (معمولا فروشندگان اجناس خود را با ده ها در صد تخفیف می خرند و حاضر نیستند آن جنس را از ما به قیمتی که میفروشند بخرند و ما هم گاهی با تخفیف میخریم) ؟ 3- کتبی را با حدود 50 درصد تخفیف خریداری کرده ام و قصد انتفاع ندارم و کمی سود برایش در نظر میگیرم که آن را هم به واسطه فروش میدهم وهزینه های اینچنینی. آیا آن کتابها را سر سال خمسیمان به قیمت خرید حساب کنیم یا قیمتی که کتاب فروش از ما میخرد یا احیانا غیر فروشنده ها از ما میخرند که مبلغ مشخصی نیست؟
   پاسخ :
  پاسخ: بسمه تعالی 1. میتواند خمس آن را پداخت نماید و یا برای خصوص آن مال سال جداگانه قرار دهد. 2. قیمت سوقیه در بازار ملاک است گرچه قیمت خرید و فروش تفاوت دارد پس باید به ارزش واقعی آن در بازار پرداخت نماید. 3. به قیمت روز محاسبه می شود. بخش استفتاء _ دفتر آیت الله العظمی شاهرودی دام ظله.
 • کد سوال :  
 • 13108  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1391-06-02  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1391-06-02  
 • کد تحصیلات :  
 •   
 • جنسیت :  
 • مرد  
 • سن :  
 • 40  
 •  موضوع :
  خمس بر چه چیزی
   سوال :
  مبلغي توسط پدر اينجانب كه فردي مجرد مي باشم به صورت ماهيانه درحسابي داراي سود روز شمار پس انداز شد كه تا سه روزمانده به يكسال به اينجانب هديه شد حا ايا بنده بايد خمس ان را پرداخت نمايم يا خير ؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: اگر آن مبلغ در حساب شما واریز شده و یا بدست شما رسید و یکسال بر آن گذشت باید خمس آنرا بدهید ولی اگر آن مبلغ در حساب پدر شما بوده و پیش از آنکه یکسال بر آن بگذرد به شما هدیه شود نه بر شما خمس واجب می شود و نه بر پدرتان ولی اگر یکسال بر آن گذشته و به شما هدیه داده اند خمس به عهده پدر شما می باشد و شما در مقدار خمس نمی توانید تصرف کنید مگر با اجازه حاکم شرع. بخش استفتاء – دفتر آیت الله العظمی شاهرودی دام ظله
 • کد سوال :  
 • 12300  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1391-04-23  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1391-04-23  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 28  
 •  موضوع :
  خمس بر چه چیزی
   سوال :
  آیا به هدیه خمس تعلق میگیرد ؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: اگر سال بر آن بگذرد واجب است خمس بدهد .
 • کد سوال :  
 • 11562  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1391-01-29  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1391-01-29  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 28  
 •  موضوع :
  خمس بر چه چیزی
   سوال :
  1- آیا بر پوشاکی که به عنوان سوغات آورده میشود و یکسال ازان استفاده نمیشود خمس تعلق میگردد؟ 2- اگرپوشاک جزیی مثل جوراب خریداری شود و یکسال از ان استفاده نشود خمس دارد ؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: 1- آری 2- آری
 • کد سوال :  
 • 11218  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1390-12-24  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1390-12-24  
 • کد تحصیلات :  
 •   
 • جنسیت :  
 • مرد  
 • سن :  
 • 40  
 •  موضوع :
  خمس بر چه چیزی
   سوال :
  آیا به 10 میلیون تومان ارث پدری که با آن قصد خرید سکه دارم واین پول از ابتدا جهت خرید دارو و درمان امراض قلبیم و یا عمل احتمالی قلب نگهداری شده خمس تعلق می گیرد؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: خیر . بخش استفتائات – دفتر آیت الله العظمی شاهرودی دام ظله
 • کد سوال :  
 • 10923  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1390-11-30  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1390-11-30  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 29  
 •  موضوع :
  خمس بر چه چیزی
   سوال :
  اگر شخصی لباسي به من هدیه بدهد و من بدانم كه اين فرد خمس يازكات نميدهد ،پوشيدن اين لباس چه حكمي دارد ؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: لازم است تمام اموال خود را مجددا محاسبه و اگر مالی در بین باشد که استفتاده نشده و سال بر آن گذشته است و از جمله موونه نباشد لازم است تخمس شود .
 • کد سوال :  
 • 10863  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1390-11-23  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1390-11-23  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 29  
 •  موضوع :
  خمس بر چه چیزی
   سوال :
  اگر کسی چند قطعه طلا داشته باشد خمس ان چطور است ؟ فرد بازنشسته است و منبع درامدی دیگرندارد ؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی : اگر طلا مورد استفتاده قرار گرفته مانند زینت به آن خمس متعلق نمیشود ولی اگر جزو اندوخته بوده لازم است خمس آنرا پرداخت نمایند .
 • کد سوال :  
 • 9727  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1390-07-02  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1390-07-02  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 29  
 •  موضوع :
  خمس بر چه چیزی
   سوال :
  آيا بر وجوهي مانند عيدي و هديه كه شخص از بدو تولد تا زمان تكليف جمع ميكند خمس تعلق مي گيرد ؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: چنانچه بلا مصرف بماند و سال بگذرد بر آن خمس تعلق می گیرد .
 • کد سوال :  
 • 9497  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1390-06-10  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1390-06-10  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 29  
 •  موضوع :
  خمس بر چه چیزی
   سوال :
  گاوی داشتم که زائیده خمس مادر گاو را دادم و گوساله آن را که سال خمسی از آن گذشته میخواهم بفروشم آیا خمس گوساله واجب است؟ در صورتی که سال بر آن نگذشته باشد چطور ؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: اگر گوساله را در اثنای سال خمسی کشتید و خوردید خمس ندارد و همچنان اگر در اثنای سال آنرا فروختید و پولی را مصرف کردید اما اگر گوساله یکسال ماند باید خمس آنرا بدهد بعد بفروشید البته در صورتیکه شغل شما گاوداری نباشد و گاوها سرمایه نباشند وگرنه سرمایه بمقدار حاجت که انسان خرج خودش را بتواند از آن در بیاورد خمس ندارد.
 • کد سوال :  
 • 9425  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1390-06-05  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1390-06-05  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 29  
 •  موضوع :
  خمس بر چه چیزی
   سوال :
  حکم کسی که قسط داشته باشد وسال خمسی او هم نزدیک باشد و اگر بخواهد خمس خود را هم پرداخت کند باید برای مخارج خود قرض کند چیست ؟
   پاسخ :
  بسمه تعالي: در فرض سوال چنانچه چيزي مازاد بر هزينه سال ندارد خمس بر او واجب نيست .
 • کد سوال :  
 • 8915  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1390-04-19  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1390-04-19  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 29  
 •  موضوع :
  خمس بر چه چیزی
   سوال :
  آیا سهام شرکتها خمس دارد؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: چنانچه سود آن اضافه بر هزینه سال باشد خمس دارد .
 • کد سوال :  
 • 7864  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1390-01-20  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1390-01-20  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 29  
 •  موضوع :
  خمس بر چه چیزی
   سوال :
  اینجانب مدت 9 سال است که شاغلم و هر سال برای پرداخت خمس به این شکل عمل می کردم که : هزینه های سال را از درآمد سال کم کرده و یک پنجم از مبلغ فوق را به عنوان خمس پرداخت و بقیه را به عنوان سرمایه پس انداز می کردم . در طی این 9 سال توانستم 50 میلیون تومان پس انداز کنم . در سال جاری به کمک وام و قرض از آشنایان یک دستگاه آپارتمان خریداری کردم که 50 میلیون آن از همین پس انداز (سرمایه)خمس داده شده است و بقیه را وام و قرض گرفتم. حال سوال من از شما این است که چون منزل (مورد نیاز) خمس ندارد و من هم نیمی از پول منزل را از پس انداز خمس داده شده داده ام ـ زمان خمس دادن من تا جمع شدن این سرمایه عقب می افتد یا باید مثل سالهای قبل عمل کنم . در صورت امکان دقیق توضیح دهید.
   پاسخ :
  بسمه تعالی: در فرض سئوال که نیمی از پول منزل پس انداز خمس داده شده است لازم نیست خمس آنرا دوباره بدهید پول شما کلاً ملک شرعی خالص شما می باشد و به منزل خمس تعلق نمی گیرد.
 • کد سوال :  
 • 7487  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1389-11-26  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1389-11-26  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 30  
 •  موضوع :
  خمس بر چه چیزی
   سوال :
  اگر فردي مبلغي را از اداره يا شخصي طلب داشته باشد و وصول آن معلوم نباشد و سال خمسي بگذرد، آيا به مبلغ طلب نيز خمس تعلق مي گيرد؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: مادامی که وصول نشده است خمس به آن تعلق نمی گیرد.
 • کد سوال :  
 • 6739  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1389-09-08  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1389-09-08  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 30  
 •  موضوع :
  خمس بر چه چیزی
   سوال :
  اگر کسی مقداری پول وام بگیرد و بعد از گذشت یک سال هنوز چیزی از آن را خرج نکرده آیا باید خمس آنرا بدهد؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: به عین پول قرض خمس تعلق نمی گیرد.
 • کد سوال :  
 • 6154  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1389-07-14  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1389-07-14  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 30  
 •  موضوع :
  خمس بر چه چیزی
   سوال :
  درسال 83 برای رفتن به حج برای خودم وخانمم با مبلغ 2 ملیون تومان ثبت نام کردم امسال (89 نوبت ماشده بعداز اعلام مبلغ کلی چون پس اندازی نداشتم ازرفتن منصرف شدم ولی خانمم طلاهایش رافروخت وباقی کل مبلغ راپرداخت کردیم حالاخواستم بفرمائید خمس مبلغ اولیه ومبلغی که بانک اضافه کرده وهمچنین مبلغ طلافروخته شده به چه صورت است ؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: طلاهائیکه فروخته خمس ندارد مگر آنکه آنها را با پولیکه خمسش را نداده خریده باشد و اما مبلغ سپرده و سود آن را باید با حاکم شرع دستگردان و یا مصالحه کند بنابر احتیاط واجب.
 • کد سوال :  
 • 5469  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1389-05-25  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1389-05-25  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 30  
 •  موضوع :
  خمس بر چه چیزی
   سوال :
  سه سال پیش حج عمره ثبت نام کرده ایم هنوز اسممان در نیامده می خواستم ببینم ایا به این فیش خمس تعلق می گیرد؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: خمس تعلق می گیرد.
 • کد سوال :  
 • 5457  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1389-05-24  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1389-05-24  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 30  
 •  موضوع :
  خمس بر چه چیزی
   سوال :
  کارمند یکی از ادارات هستم .در اداره ما ، صندوق هایی وجود دارد که بنا بر تقاضای کارمندان ماهیانه مبلغی (مثلا 10 هزار تومان) از حقوق این افراد کسر و در این صندوق به عنوان سهام ذخیره می گردد . سپس هر فرد می تواند در هر مقطع زمانی سه برابر سهام خود در صندوق را وام بگیرد .حال سوال این است که آیا به سهام افراد در این صندوق خمس تعلق می گیرد یا خیر ؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: در فرض سئوال اگر بر آن مبلغ سال بگذرد خمس تعلق می گیرد.
 • کد سوال :  
 • 5201  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1389-05-04  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1389-05-04  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 30  
 •  موضوع :
  خمس بر چه چیزی
   سوال :
  1- آیا به منزل مسکونی که دوطبقه است ودریک طبقه خود شخص ودر طبقه دیگر مستاجر زندگی می کند خمس تعلق می گیرد؟ 2- اگر برای ساخت منزل مسکونی ازتسهیلات بانکی استفاده شده باشد (منظور همان منزل مسکونی مذکور) وهنوز اقساط وبدهی های جانبی آن بطور کامل پرداخت نشده با شد چطور؟ 3- خمس درخصوص وجه نقدی که شخص در حال حاضر دارد وازطریق گرفتن تسهیلات می باشد چگونه است ؟ 4- شراط خمس درخصوص بدهی وطلبها یی که شخص دارد چگونه است ؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: ج1- نمی گیرد. ج2- خمس تعلق نمی گیرد. ج3- تعلق نمی گیرد. ج4- نسبت به طلبها چنانچه نزد بدهکار پیش از یکسال مانده باشد پس از استرداد خمس بآن تعلق می گیرد.
 • کد سوال :  
 • 5046  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1389-04-29  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1389-04-29  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 30  
 •  موضوع :
  خمس بر چه چیزی
   سوال :
  1- به كدام مورد خمس تعلق مي گيرد؟ هديه - جهيزيه - پولي كه براي خريد جهيزيه يا خانه در بانك نگهداري مي شود . 2- با توجه به اينكه مثلا كارمندي مجرد نهايت 5 ميليون در سال ذخيره مي كند به منظور خريد خانه - اتمام سال خمس بايد 1 ميليون آنرا بدهد؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: ج1- هدیه خمس ندارد ولی پول خرید آنها پس از سال خمس دارد. ج2- در فرض سئوال به دفتر قم و یا نماینده ما در شهرستان مراجعه نمایید که خمس آنرا دستگردان نمایید.
 • کد سوال :  
 • 4556  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1389-03-26  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1389-03-29  
 • کد تحصیلات :  
 •   
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 2020  
 •  موضوع :
  خمس بر چه چیزی
   سوال :
  با توجه به آن که سرمایه‌ای را که به دست می‌آورم برای خرید لوازم موردنیاز زندگی (ماشین، خانه، و ...) کنار گذاشته‌ام و مطمئنا تا پایان سال مالی به مقدار خرید این لوازم نمی‌رسد، آیا به این سرمایه خمس تعلق می‌گیرد یا نه؟ بخش بزرگی از این پول را برای گرفتن وام در بانک گذاشته‌ام. انجام این کار تاثیری در وجوب خمس آن دارد یا نه؟
   پاسخ :
  به دفتر قم تشریف بیاورید و مبلغ خمس را دستگردان نمایید و یا به نماینده مان در شهرستان برای دستگردان مراجعه نمایید. آری تأثیر دارد.
 • کد سوال :  
 • 4000  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1389-02-04  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1389-02-05  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 30  
 •  موضوع :
  خمس بر چه چیزی
   سوال :
  پولي که خمس آن پرداخت شده ، اگر تا سال بعد بماند و به مصرف نرسد آيا دوباره خمس آن پرداخت شود؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: خمس برهر مالي بيش از يک بار واجب نيست.
 • کد سوال :  
 • 3993  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1389-02-04  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1389-02-05  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 30  
 •  موضوع :
  خمس بر چه چیزی
   سوال :
  آيا پولي که بچه غير بالغ از راه کسب جمع آوري کرده متعلق خمس است؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: احوط تعلق خمس است.
 • کد سوال :  
 • 2469  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1388-07-24  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1388-07-24  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 31  
 •  موضوع :
  خمس بر چه چیزی
   سوال :
  ایا شهریه طلاب خمس دارد؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: اگر مجتهد شهریه را به طلاب تملیک نماید و از مؤنه سال زیاد بماند خمس دارد و اگر تملیک نکند بلکه سهم امام را به این عنوان که مورد مصرف اوست بدهد بر ملک امام علیه السلام باقی است و خمس ندارد بلکه اگر طلبه باقی برا استحقاق باشد تصرف جایز است و گرنه تصرف جایز نیست.
 • کد سوال :  
 • 1494  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1388-03-26  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1388-03-26  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • مرد  
 • سن :  
 • 53  
 •  موضوع :
  خمس بر چه چیزی
   سوال :
  اگر مدت كوتاهي قبل از سال خمسي پولي به انسان برسد آيا به اين گونه موارد حساب خمس تعلق مي گيرد؟
   پاسخ :
  بسمه تعالي: در صورتيکه بر آن پول سال نگذشته باشد و مخلوط به پولهاي ديگر نشده باشد دادن خمس آن واجب نيست.
  • تعداد رکورد ها : 24

   
   
   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com