پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
Friday 14 August 2020 - الجمعة 23 ذو الحجة 1441 - جمعه 24 5 1399
 
 
 
سوال :
کدسوال :
 • کد سوال :  
 • 13686  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1391-09-10  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1391-09-10  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 28  
 •  موضوع :
  نماز جماعت
   سوال :
  در صورتی که تمام مامومین زن باشند آیا امام جماعت می تواند زن باشد؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: آری می تواند .
 • کد سوال :  
 • 11498  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1391-01-24  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1391-01-24  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 28  
 •  موضوع :
  نماز جماعت
   سوال :
  آیا احراز عدالت امام جماعت شرط صحت اقتدا است یا خیر اصل بر عدالت است؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: احراز عدالت شرط است .
 • کد سوال :  
 • 9784  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1390-07-10  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1390-07-10  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 29  
 •  موضوع :
  نماز جماعت
   سوال :
  آیا شخص مسافر می تواند امام جماعت افرادی باشند که نماز آنها کامل است ؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: جایز است.
 • کد سوال :  
 • 9597  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1390-06-22  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1390-06-26  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 52  
 •  موضوع :
  نماز جماعت
   سوال :
  آیا شخص مسافر می تواند امام جماعت افرادی باشند که نماز آنها کامل است ؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: برای ماموم حاضر کراهت دارد به امام مسافر اقتدا کند ( این کراهت برای امام نیست.) به مساله 1499 رساله توضیح المسائل در (چیزهایی که در نماز جماعت مکروه است) مراجعه نمائید.
 • کد سوال :  
 • 8673  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1390-03-28  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1390-03-28  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 29  
 •  موضوع :
  نماز جماعت
   سوال :
  اگر عدم عدالت امام جماعت نزد ماموم ثابت شده باشد در اين فرض و با توجه به لزوم شرط عدالت در امام جماعت، اقتدا به او چه وضعيتي پيدا مي کند؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: در صحت اقتدا احراز و اطمینان عدالت شرط است.
 • کد سوال :  
 • 5958  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1389-06-24  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1389-06-24  
 • کد تحصیلات :  
 •   
 • جنسیت :  
 • مرد  
 • سن :  
 • 40  
 •  موضوع :
  نماز جماعت
   سوال :
  1- آیا جایز است مامومین بعد از تمام شدن قرائت حمد امام ، بصورت جهری « الحمدلله رب العالمین » را بگویند ؟ 2-آیا گفتن « الحمدلله رب العالمین » توسط مامومین به عنوان شعائر شیعه استحباب دارد یا نه ؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: 1- به صورت جهر کراهت دارد . 2- جزو شعار شیعه نیست ولی بصورتی که صدای آن به امام نرسد استحباب دارد
 • کد سوال :  
 • 5937  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1389-06-23  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1389-06-23  
 • کد تحصیلات :  
 •   
 • جنسیت :  
 • مرد  
 • سن :  
 • 40  
 •  موضوع :
  نماز جماعت
   سوال :
  گاهی مشاهده می شود در مساجد افراد بر اساس بعضی دسته بندی ها مثل سن و قدمت سکونت و ... بعضی از وسائل مساجد مثل صندلی های ویژه افرادمسن،سجاده،چادر، عبا و ... و یا مکان های خاصی مثل صف های اول و .. را به صورت شخصی استفاده می کنند و اجازه استفاده به دیگران را نمی دهند. آیا این موارد غصب محسوب میشود؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: در فرض سوال هریک از نمازگزاران که زودتر وسایل یاد شده را استفاده نمایند اولویت با آنها خواهد بود البته بهتر آنست که حال افراد مسن وعاجز را رعایت نمایند و برای آنها اولویت قرار دهند .
 • کد سوال :  
 • 4764  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1389-04-11  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1389-05-04  
 • کد تحصیلات :  
 •   
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 33  
 •  موضوع :
  نماز جماعت
   سوال :
  باسمه تعالی احتراماً چنانچه برای شخص و یا اشخاصی عدم عدالت و انجام گناه کبیره فردی که خود را امام جماعت معرفی نموده محرز گردد.بافرض مسأله نظر حضرتعالی تکلیف مأمومین چیست؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: فقط در حال احراز عدالت می توانند اقتدا نمایند.
 • کد سوال :  
 • 3991  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1389-02-04  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1389-02-05  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 30  
 •  موضوع :
  نماز جماعت
   سوال :
  شخص غريبي در شهري وارد شد و براي اداي نماز به مسجد رفت و ديد جماعت بر پا شده ولي اين شخص امام جماعت را نمي شناسد،آيا مي توان به آن امام جماعت اقتدا کرد؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: اطمينان به عدالت امام جماعت پيداکند و لو ازجهت اقتداکردن اهل محل به ايشان اقتداکردن جايز است
 • کد سوال :  
 • 3755  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1389-01-04  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1389-01-04  
 • کد تحصیلات :  
 •   
 • جنسیت :  
 • مرد  
 • سن :  
 • 40  
 •  موضوع :
  نماز جماعت
   سوال :
  ما در دبيرستاني مشغول به تحصيل هستيم كه دانش آموزان آن تركيبي از فرقه هاي مختلف مسلمان هستند. در اين شرايط جهت اقامه ي نماز جماعت تنها يك زمان و يك مكان در اختيار است. آيا از نظر معظم له اقتداي دانش آموزان شيعه به ديگر برادران ديني مان جايز است؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: اقتدا به امام جماعت اگر شیعه اثنا عشری عادل نباشد صحیح نیست.
 • کد سوال :  
 • 1137  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1388-02-09  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1388-04-15  
 • کد تحصیلات :  
 •   
 • جنسیت :  
 • مرد  
 • سن :  
 • 51  
 •  موضوع :
  نماز جماعت
   سوال :
  در مسجدي که نسبت به امام جماعت آن و شرايط آن شکي وجود دارد يعني نسبت به عدالت و.... شکي نزديک به يقين وجود دارد : 1- آيا تکليفي براي تغيير آن امام جماعت به عهده نمازگزاران است؟ 2- آيا بايد به وي اقامه کرد؟ 3- اگر اينکه يک بار به امور مساجد در مورد اين امام جماعت گفته شده باشد آيا تکليف از گردن عامه مردم ساقط مي شود ؟
   پاسخ :
  بسمه تعالي: در صورتيکه شک در عدالت داريد و نميتوانيد از طريق يا تاييد مسولين مربوطه و اقتداي و مومنين به وي ظن به عدالت حاصل نماييد اقتدا صحيح نيست و تعيين امام جماعت به عهده امناء مسجد است.
 • کد سوال :  
 • 33  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1387-04-24  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1387-04-24  
 • کد تحصیلات :  
 •   
 • جنسیت :  
 • مرد  
 • سن :  
 • 40  
 •  موضوع :
  نماز جماعت
   سوال :
  فلسفه اقتدا در نماز جماعت چيست؟در صورت وحدت قرار دادن اين فلسفه چرا فقط حمد و سوره را اقتدا ميکنيم ؟ چرا باقي عبارات را اقتدا نمي کنيم؟
   پاسخ :
  بسمه تعالي: اقتدا در جميع افعال نماز است لکن فقط قرائت ساقط ميگردد.
  • تعداد رکورد ها : 12

   
   
   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com