پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
Saturday 30 May 2020 - السبت 06 شوال 1441 - شنبه 10 3 1399
 
 
 
سوال :
کدسوال :
 • کد سوال :  
 • 21842  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1396-03-10  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1396-03-14  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 23  
 •  موضوع :
  قضاوت
   سوال :
  سلام ایا شرایطی که برای قاضی لازم است مثل فقاهت عدالت مرد بودن برای وکیل دادگستری هم لازم است
   پاسخ :
  بسمه تعالی شرایط مذکور مخصوص قاضی است و در وکالت شرط نمیباشد
 • کد سوال :  
 • 9581  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1390-06-20  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1390-06-20  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 29  
 •  موضوع :
  قضاوت
   سوال :
  آیا اسلام مجازات اطفال بزهکار را اجازه داده است یا خیر ؟ و آیا این مجازات با قاعده عمد الصبی خطا و همچنن حدیث رفع قلم منافاتی ندارد؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: در بعضی موارد مجازات اطفال بشکل تعزیر وارد شده و مورد قاعده ضمان می باشد و نیز منظور از رفع تکلیف، تکلیف است و منافات با تعزیر و تأدیب ندارد.
 • کد سوال :  
 • 9537  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1390-06-16  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1390-06-16  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 29  
 •  موضوع :
  قضاوت
   سوال :
  1-اگر قاضی در واقع، شاهد ماجرایی باشد آیا به استناد همان مشاهده‌ی خود می‌تواند حکم کند یا آنکه باید نزد قاضی دیگر آنچه را که دیده است شهادت دهد و قولش مانند شهود دیگر است؟ در صورت تعارض علم قاضی با اقرار یا بینه، کدام مقدم است؟ 2- با توجه به اینکه، یکی از شرایط قاضی اجتهاد است آیا حکم قاضی غیر مجتهد نافذ است؟ به بیان دیگر: آیا منظور از قاضی، قاضی مجتهد است یا قضات مأذون غیر مجتهد را نیز شامل می‌شود؟ 3- امروزه در برخی جرائم (سیاسی و مطبوعاتی) هیأت منصفه به عنوان نمایندگان اجتماع از اصناف مختلف در محکمه حضور دارند و نظرشان بررأی قاضی تأثیر می‌گذارد؛ حال این سؤال پیش می‌آید که: اساس وجود هیأت منصفه به عنوان نمایندگان افکارعمومی در محکمه با مبانی فقهی سازگارو قابل توجیه است یا خیر؟ 4. با توجه به اصل 167قانون اساسی ایران، قاضی مکلف است طبق قانون عمل کند و قضات مأذون فعلی در واقع قاضی شرع در فقه نبوده و تقریبا کار قضایی، حالت کارشناسی داشته و از باب تطبیق موضوع بر قوانین مقرره می‌باشد و با پیشرفت روزافزون حضور زنان در مسائل و علوم مختلف از جمله حقوق به عنوان ابزار اساسی در مسائل قضایی کنونی، بفرمائید: الف: آیا در نظام قضایی موجود، مرد بودن(ذکورت) شرط لازم برای تصدی امر قضاء می‌باشد؟ ب:آیا زنان می‌توانند به عنوان قاضی تحکیم عهده دار فصل خصومت شوند؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: ج1- قاضی می تواند به علم خود عمل کند علم قاضی مقدم است زیرا کذب اقرار یا بینه معلوم میشود. ج2- حکم قاضی غیر مجتهد نافذ نیست. ممکن است قضاء ماذون در بعضی مقدمات حکم شوند ولی حکم حاکم مجتهد نافذ است. ج3- وجود آنها برای تأکید حکم حاکم و تقویت علم حاکم ممکن است تأثیر گذار باشد اما عمده حکم حاکم و مدارک حکم از شهادت عدول و اقرار و نحوذلک می باشد. ج4- قاضی باید مرد باشد قاضی تحکیم هم باید مرد باشد.
 • کد سوال :  
 • 9493  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1390-06-10  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1390-06-10  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 29  
 •  موضوع :
  قضاوت
   سوال :
  1- آیا با توسل به سوگند میتوان مجازات را در حدود اسقاط یا اثبات نمود ؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: قسم خوردن در حدود مورد ندارد بلکه موجب آن یا با شهادت بینه ثابت می شود یا با اقرار و یا علم قاضی در صورتیکه آنرا معتبر بدانیم و اما نفی حدود پس احتیاج به قسم مدعی علیه ندارد بلکه همینکه ثابت نشد الحدود تدرأ با لشبهات
 • کد سوال :  
 • 5462  
 • تاریخ پرسش :  
 • 1389-05-25  
 • تاریخ پاسخ :  
 • 1389-05-25  
 • کد تحصیلات :  
 • دیپلم  
 • جنسیت :  
 • زن  
 • سن :  
 • 30  
 •  موضوع :
  قضاوت
   سوال :
  آیا در اسلام ، متهم دارای حق سکوت می باشد یا خیر؟ در صورت وجود چنین حقی چه آثاری بر مسکوت قابل بار می باشد ؟
   پاسخ :
  بسمه تعالی: حق سکوت اگر به این معنی است که التزام به احکام صادر مترتبه باشد ممکن همانند عدم اقدام به قسم در صورتیکه حق قسم داشته باشد ولیکن در صورت تضییع حقوق بر اثر سکوت حق وی ساقط میگردد.
  • تعداد رکورد ها : 5

   
   
   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com