پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
جستجو :
موضوع :
انتخاب
SelectedItem :
   
 
 174573
 •  1398-04-09
این که قیام متصل به رکوع رکن است منظور کدام قیام است؟ قبل از رکوع یا بعداز رکوع؟
 
 174572
 •  1398-04-09
بعد از مرگ پدر، پسر بزرگتر باید قضای روزه ماه رمضان او را به جا آورد حال آیا می‌تواند به جای هر روز یک مدّ (تقریباً 75 گرم) طعام به فقیر بدهد؟ اگر میّت وصیّت كرده كه برای روزه‌ هایش اجیر بگیرند چطور؟
 
 174551
 •  1398-03-08
امروزه در حوزه مباحث پزشکی بحثی به نام کرایونیک مراحل ازمایشی خود را گذرانده وامروزه در غرب به صورت عملیاتی موفقیت امیز انجام گرفته است کرایونیک به معنای انجماد سازی بدن انسان است که در دو مرحله امروزه قابل انجام است لذا نظر مرجعیت محترم را نسبت به ا...
 
در صورتی که بانک جهت اعطای تسهیلات بانکی از قراردادهای صوری مانند مضاربه یا مشارکت مدنی استفاده کند تکلیف شرعی من به عنوان قاضی یا وکیل در این مورد چیست؟ آیا چنانچه بر من محرز شود قرارداد مضاربه و یا مشارکت مدنی صوری است آیا شرعا بعنوان قاضی و یا وکی...
 
 174544
 •  1398-02-14
معامله با شخص بهایی چه حکمی دارد؟ پاسخ: جائز نیست
 
کفش چرم طبیعی که در کشورهای اروپایی ساخته شده و وارد کشور می شود، پاک است؟ پاسخ: خیر. بخش استفتاء _ دفتر آیت الله العظمی شاهرودی دام ظله.
 
 174513
 •  1397-12-13
از چه راههایی می توانیم روح ایمان را در خود زنده و تقویت نماییم؟ پاسخ: با ترک گناه و انجام واجبات. بخش استفتاء _ دفتر آیت الله العظمی شاهرودی دام ظله.
 
 174512
 •  1397-12-13
1397-10-23 آیا رؤیت با چشم مسلح (دوربین وتلسکوپ) در حالی که همان هلال با چشم غیر مسلح رؤیت نمی‌ شود اول ماه را ثابت شرعاً می ‌کند؟ پاسخ: خیر بخش استفتاء _ دفتر آیت الله العظمی شاهرودی دام ظله.
 
 173956
 •  1396-08-09
 
 173955
 •  1396-08-09
 
 173954
 •  1396-08-09
 
 173953
 •  1396-08-09
 
 173891
 •  1396-06-27
 
 173890
 •  1396-06-27
 
 173889
 •  1396-06-27
 
 173888
 •  1396-06-27
 
 173887
 •  1396-06-27
 
 173886
 •  1396-06-27
 
 173885
 •  1396-06-27
 
 173884
 •  1396-06-27
 
 173870
 •  1396-06-13
 
 173868
 •  1396-06-13
 
 173867
 •  1396-06-13
 
 173866
 •  1396-06-13
 
 173865
 •  1396-06-13
 
 
 173863
 •  1396-06-13
 
 173862
 •  1396-06-13
 
 173861
 •  1396-06-13
 
 
 173859
 •  1396-06-13
 
 173858
 •  1396-06-13
 
 173857
 •  1396-06-13
 
 173856
 •  1396-06-13
 
 173855
 •  1396-06-13
 
 173355
 •  1395-12-08
 
 173354
 •  1395-12-08
 
 173341
 •  1395-11-30
 
 173340
 •  1395-11-30
 
 173307
 •  1395-11-17
 
 
 169796
 •  1395-05-20
 
 169795
 •  1395-05-20
 
 169794
 •  1395-05-20
 
 169793
 •  1395-05-20
 
 169792
 •  1395-05-20
 
 169791
 •  1395-05-20
 
 169790
 •  1395-05-20
 
 
 • تعداد رکورد ها : 439

 
 
 

آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com